דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

פוליסה לביטוח לבתי עסק - מנוביט 2015

כבעלי עסק אתם נאלצים להתמודד עם שלל סיכונים אליהם אתם חשופים. מנורה מבטחים מאפשרת לכם להתרכז במה שחשוב, בניהול העסק שלכם, על ידי מתן כיסוי מהרחבים ביותר שקיימים בשוק הישראלי לבית העסק, בפוליסה חדשה ומותאמת להנחיות המפקח על הביטוח - פוליסה לבתי עסק- מנוביט 2015.

בפעם הראשונה בישראל, כל בית עסק, לרבות הקטנים והבינוניים מקבלים כיסוי רחב ביותר , שיהיה עד כה מקובל רק לעסקים הגדולים.

ניתן לרכוש את כל הפרקים או את חלקם על פי בחירת בית העסק:

1. ביטוח תכולת בית העסק - על בסיס "כל הסיכונים", המקנה הגנה למבוטח בגין נזקים פיזיים לרכוש המבוטח מפני כל הסיכונים כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, למעט מה שמוחרג במפורש.

2. ביטוח מבנה בית העסק - על בסיס "כל הסיכונים" המקנה הגנה למבוטח בגין נזקים פיזיים לרכוש המבוטח מפני כל הסיכונים כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, למעט מה שמוחרג במפורש.

3. ביטוח הכנסות בית עסק - אופציה לבחירה בין ביטוח "אובדן הכנסות" לבין ביטוח "אובדן רווחים".

4. ביטוח חבות מעבידים- לביטוח מפני אחריות בית העסק לנזק (פיזי ו/או נפשי) שנגרם לעובד של בית העסק תוך כדי ו/ או עקב עבודתו אצל המבוטח. כולל הרחבות רבות, שכלולות ללא תוספת פרמיה. בין השאר בנוגע לכיסוי פגיעה אישית (personal injury), לרבות פגיעה באוטונומיה של הרצון ולהוצאות התגוננות מפני הליכים פליליים ו/או מנהליים.

5. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - לביטוח מפני אחריות בית עסק לנזק פיזי ו/או נפשי לגופו של צד שלישי כלשהו ו/או רכושו של צד שלישי כלשהו. כולל הרחבות רבות, שכלולות ללא תוספת פרמיה, בין השאר בנוגע לכיסוי פגיעה אישית (personal injury), לרבות פגיעה באוטונומיה של הרצון ולהוצאות התגוננות מפני הליכים פליליים ו/או מנהליים. ניתן לרכוש הרחבה בגין חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין אירוע סייבר, תמורת תוספת פרמיה זניחה.

6. ביטוח כספי בית העסק - ביטוח הכספים בבית העסק ובעת העברה על בסיס "כל הסיכונים" כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, למעט מה שמוחרג במפורש.

7. ביטוח סחורה בהעברה - ביטוח סחורה של בית העסק בעת העברתה מחוץ לחצרי בית העסק על בסיס "כל הסיכונים" כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, למעט מה שמוחרג במפורש.

8. ביטוח תאונות אישיות ומחלות.

9. ביטוח ציוד אלקטרוני- ביטוח נזק פיזי לרכוש המבוטח כתוצאה מאירוע פתאומי ובלתי צפוי, למעט מה שמוחרג באופן מפורש. נזק עקב אובדן נתונים ותוכנה כתוצאה מהנזק הפיזי שלא כתוצאה מהנזק הפיזי (אובדן נתונים ותוכנה מורחב) וביטוח הוצאות תפעול נוספות.

כיצד רוכשים את הפוליסה?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.


פוליסות:

פוליסה לביטוח בתי עסק מנוביט 2015
פוליסת בתי עסק מנוביט 2015 עם הר חבה לבעלי מוסכים
תנאי פוליסה לפיצוי מוסכם בעת רעידת אדמה מנוביט 2018

 --------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.