דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מסלולים מותאמי גיל בקרן הפנסיה

החל מיום 1 בינואר 2016 מסלול ברירת מחדל בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה) הנו מסלול יעד לפרישה, כל עמית חדש (עמית ללא צבירה בקרן) שלא בחר במסלול השקעה אחר יצורף לאחד מתשעה מסלולי היעד המתאים לגילו. כך לדוגמא מסלול יעד לפרישה 2045 מותאם לחוסכים שהם היום בני 35-39.

הידעת! מסלולי יעד לפרישה של מנורה מבטחים הם מסלולי השקעה מותאמי גיל העומדים בתנאים שקבע משרד האוצר. מנורה מבטחים הייתה הראשונה לפתוח מסלולים אלו בשנת 2011.

במסלולי יעד לפרישה רמת הסיכון הולכת וקטנה ככל ומתקרב מועד הפרישה של החוסך, מבלי שהחוסך יעבור ממסלול למסלול בהגיעו לגיל המתאים - במסלולי היעד מקטינים עם הזמן את אחוז הנכסים התנודתיים בתיק ההשקעה, כדי להתאים את רמת הסיכון בתיק לגיל החוסך.

כך, חוסך בן 22 יקבל תיק המכיל כ- 45 אחוז מניות וככל שהחוסך יתקרב לגיל פרישה אחוז המניות בתיק ילך ויקטן (בשנים הראשונות בשיעורים קטנים שילכו ויגדלו בהתקרב לגיל הפרישה), עד שיעמוד בשיעורים מאוד נמוכים החל מגיל 61.

החל מינואר הקרוב יסגר מסלול יעד לפרישה 2015 וחוסכים שנמצאים במסלול זה יעברו למסלול היעד הקרוב ביותר, יעד לפרישה 2020.

האם ניתן להצטרף למסלול הכללי בקרן הפנסיה?

החל מינואר 2016 העמיתים החדשים וגם הקיימים לא יוכלו לבחור במסלול כללי או כללי ב'. רק עמית שנמצא במסלול כללי נכון ל-31.12.2015 ימשיך להיות במסלול הכללי כל עוד לא יבקש אחרת.

בנוסף, במהלך השנה יבוצע פיצול יזום של מסלול כללי ב' בין מסלולי היעד בהתאם לגילאי העמיתים, בכפוף לאישור תיקון תקנון הקרן בהקשר זה בידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

באפשרות החוסכים לבחור, בנוסף למסלולי יעד לפרישה, באחד ממסלולי ההשקעה המתמחים הבאים:

  • מסלול מניות 
  • מסלול אג"ח 
  • מסלול הלכתי (כללי ג')


לרשימת מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה.

מסלולי השקעה מותאמי גיל בקרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה (לשעבר מבטחים החדשה פלוס)

עד לינואר 2016 בקרן הפנסיה המשלימה, מנורה מבטחים משלימה, מסלול כללי היה מסלול ההשקעה היחיד בקרן לעמיתים שטרם פרשו לפנסיה.

בהתאם להנחיות האוצר לעניין מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמית ייפתחו במנורה מבטחים משלימה תשעה מסלולי יעד במרווחים של חמש שנים, בדומה למודל שקיים במנורה מבטחים פנסיה.

מסלולי יעד יהפכו למסלולי ברירת מחדל ובעקבות כך ייסגר המסלול הכללי למצטרפים חדשים בשנת 2016.

במהלך השנה יבוצע פיצול יזום של מסלול כללי בין מסלולי היעד בהתאם לגילאי העמיתים, בכפוף לאישור תיקון תקנון הקרן בהקשר זה בידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

לרשימת מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה.