דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מהו "מבטח משנה" ואיך הוא משפיע לכם על הפנסיה?

וגם: למה לא כל קרנות הפנסיה נעזרות במבטח משנה?

קרן פנסיה מהווה מוצר חיסכון לגיל פרישה (שממנו מקבלים קצבת זקנה) ובנוסף היא כוללת גם כיסוי ביטוחי למקרי נכות (המכונים לפעמים אובדן כושר עבודה). היא גם כוללת כברירת מחדל כיסוי ביטוחי למקרי מוות בטרם עת, לא עלינו.

אבל קרן פנסיה היא גם מוצר פיננסי, שהמצב האידיאלי שלו הוא יציבות. כשאנחנו אומרים "יציבות" אנחנו מתכוונים ליחס, שאמור להיות מאוזן, בין כמות הכספים שמשולמים לקרן הפנסיה כנגד הכיסויים הביטוחיים הללו, לבין הכספים שעליה לשלם, למשל כתוצאה מתביעת נכות של המבוטחים.

אז איך עובד המנגנון? ובאילו מקרים הוא חשוב במיוחד? על כך נשיב במאמר זה.

מהו מבטח משנה?

כבר אמרנו שקרן פנסיה כוללת לא רק חיסכון לגיל הפרישה, אלא גם כיסוי ביטוחי למקרה של נכות (או בדן כושר עבודה) ופטירה. הכיסוי האחרון מכונה כיסוי ל"שאירים" משום שבתרחיש הגרוע ביותר, של מוות בטרם עת, השאירים שלנו (כלומר, בני או בנות זוג וילדים עד גיל 21) עשויים לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה לכל החיים.

קרן פנסיה פועלת על בסיס מנגנון של ערבות הדדית – שבו המבטח של העמיתים הוא/הם העמיתים עצמם. זאת, משום שבניגוד לחברת ביטוח, לקרן פנסיה אין מקור חיצוני שישלם את תביעות הנכות והשאירים – ומי שמשלם את התביעות (הקצבאות) היא קרן הפנסיה עצמה (כלומר העמיתים, בשל הערבות ההדדית שלהם).

חשוב לציין שקרן הפנסיה לא מרוויחה מגביית פרמיית הביטוח. אם אחרי ששולמו כל הקצבאות נשאר עודף מגביית הפרמיות, הוא יחולק בחזרה לחשבונות של כלל החוסכים (מצב הידוע בתור "עודף אקטוארי"). בהתאם לכך, אם פרמיות הביטוח לא הספיקו בשנה מסוימת לכסות את כל הקצבאות ששולמו, תיגבה היתרה מהחשבונות של כלל החוסכים (מצב הידוע בתור "גרעון אקטוארי"). סייג קטן כאן הוא שבקרן הפנסיה המקיפה, ההשפעה של האיזונים היא על כלל העמיתים (כולל מקבלי הקצבה), ובקרן המשלימה, ההשפעה של האיזונים היא על העמיתים המבוטחים בלבד.

קרנות הפנסיה מנסות למצוא את נקודת האיזון המדויקת שבה תשלומי פרמיות הביטוח יהיו זהים לתשלומי הקצבאות. משום שמדובר במשימה לא פשוטה, מבצעות הקרנות כל הזמן הערכות מצב בנושא. אלא שהמציאות מלמדת שלא את הכול ניתן לחזות, ולכן קרנות הפנסיה צריכות להיות מוכנות גם לתרחישים חריגים. תרחישים, שבהם מספר הקצבאות שהן ישלמו יהיה גבוה בהרבה מהתחזיות, יגרמו לגרעון אקטוארי גבוה במיוחד. בין תרחישים אלה ניתן למנות אירוע בטחוני, שבעקבותיו מוגש מספר גבוה במיוחד של תביעות לקבלת קצבאות נכות ושאירים, כמו גם אירוע של מגיפה או אסון טבע.

"מבטח משנה" נועד לענות על התרחישים הספציפיים האלה. מדובר בביטוח שקרן הפנסיה רוכשת עבור העמיתים שלה במטרה לפזר את הסיכונים ולא להגיע למצב של גרעון אקטוארי גבוה במיוחד. גרעון, שכאמור עשוי להקטין משמעותית את החסכונות של העמיתים, הנאלצים לכסות אותו.

הפוליסה נרכשת באמצעות חברת ביטוח גדולה יותר. בתמורה לביטוח, קרן הפנסיה משלמת פרמיות לחברת הביטוח, כמו בכל פוליסת ביטוח אחרת. אם חלילה יתרחש מקרה הביטוח שנקבע בפוליסה, אותו מבטח משנה גדול יחלוק עם קרן הפנסיה את הגרעון שייווצר. באופן זה, עמיתי הקרן לא יצטרכו לכסות את כל הגרעון הגדול בעצמם.

הגודל כן קובע 

למרות היתרונות של שימוש במבטח משנה, לא כל קרנות הפנסיה נעזרות בו. הסיבה לכך היא שכברירת מחדל, קרנות פנסיה מכסות גירעונות אקטואריים באמצעות מנגנון הערבות ההדדית שציינו קודם לכן. כוחה של הערבות ההדדית נגזר בין היתר מכמות החוסכים ה-"ערבים זה לזה", כלומר – ממספר העמיתים בקרן.

ככל שמספר העמיתים גבוה יותר, כך יש יותר עמיתים שמתחלקים בגרעון האקטוארי, ולכן ההשפעה שלו על העמית הבודד נמוכה מאד. אם חלילה מתרחש אסון, לדוגמה, שבו מרבית הנפגעים הם עמיתים בקרן פנסיה קטנה יחסית, הרי שהפגיעה בזכויותיהם של יתר העמיתים תהיה בהכרח גדולה יותר מאשר הפגיעה שהייתה מתרחשת לו הנפגעים היו חוסכים בקרן פנסיה גדולה. בתרחיש השני, הקרן פחות רגישה לזעזועים גדולים – ובהתאם לכך, פחות זקוקה למבטח משנה.

לכן, קרנות הפנסיה הגדולות, ובראשן "מנורה מבטחים פנסיה", שהיא קרן הפנסיה המקיפה הגדולה (והיציבה) בישראל, לא צר יכות להיעזר במבטח משנה. לעומת זאת, קרנות הפנסיה הקטנות, וביניהן קרנות ברירת המחדל, פועלות עם מבטח משנה, כי הן קטנות ואין להן מספיק עמיתים שיכולים לחלוק בגרעון אקטוארי אפשרי. 

מה ההשפעה של שימוש בביטוח משנה על הפנסיה?

ביטוח, כידוע, עולה כסף. התשלום עבור מבטח המשנה מסב עלויות גבוהות לעמיתים של הקרנות הקטנות. עלויות אלו נחסכות מעמיתים בקרנות פנסיה גדולות, שפיזור הסיכונים בהן גבוה ולכן לא זקוקות למבטח משנה.

חשוב גם לציין שמבטח המשנה, ממנו נרכשת הפוליסה, הוא שקובע את תנאי החיתום בפוליסה, מה שאומר שהוא קובע באילו מקרים הוא יבטח או יסרב לבטח בביטוח משנה. מבטח המשנה יכול, למשל, להחליט לסרב לבטח מקרי ביטוח באזורים בתחומי מדינת ישראל שנראים בעיניו בעייתיים. לדוגמה, אזורים שמועדים יותר לתקריות ביטחוניות. באפשרות מבטח המשנה גם להכניס החרגות אחרות, כגון היעדר כיסוי במקרה של רעידת אדמה.

לכן, כדאי לשים לב, בעת בחירת קרן פנסיה, אם מדובר בקרן שיש לה מבטח משנה, או קרן פנסיה שלא זקוקה לכזה, כי היא מספיק גדולה כדי לפזר את הסיכון בין עמיתיה ולכן חוסכת את התשלום של הפרמיות היקרות למבטח המשנה. הגודל של קרן הפנסיה, או טיב ביטוח המשנה שנרכש, עשויים להתגלות כמשמעותיים במיוחד במקרה של אירוע רב נפגעים (מלחמה, או אפילו אסון, כדוגמת אסון הכרמל) או אסון סביבתי.