דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תקנות דיווח חדשות

הנחיה חדשה של משרד האוצר, שצפויה להיכנס לתוקף בינואר הקרוב, מחייבת מעסיקים בחברות המעסיקות יותר מ-100 עובדים, להעביר את הדיווח החודשי לקופות הגמל (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות) באופן דיגיטלי.

ביולי 2016 תורחב ההוראה לכלל המעסיקים שלהם מעל 50 עובדים ובינואר 2017 יורחבו התקנות לכלל המעסיקים במשק. פרט להנחיה להעביר את הדיווחים החודשיים בפורמט דיגיטלי אחיד, מסדירות התקנות החדשות עוד כמה כללים, בהם: 


 • אופן הפקדת תשלומים בקופת גמל.
 • פרטים שנדרש המעסיק למסור בעת ההפקדה.
 • מועדים להפקדת התשלומים בקופה.
 • ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדה.
 • הוראות בעניין חובת הודעה של מעסיק לקופת הגמל במקרה של הפסקת הפקדות בגין עמית.
 • הודעה על סיום עבודה ומעמד כספי הפיצויים בקופה.
 • הודעות לעמית\מעסיק על חוסר בהפקדות.
 • הפרדה בין דיווח חיובי (שוטף) לדיווח שלילי.


בנוסף, התקנות מחייבות את כלל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות התפעוליות.

בהתאם להנחיית האוצר, החל מינואר 2016, גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות.

למי ולמה זה טוב?

בצד הקושי להתכנס למבנה הדיווח האחיד. דיווח תקין, הינו חיוני לרישום זכויותיו הפנסיוניות של העובד, ומאפשר שיוך מהיר של כספים לחשבונות החיסכון של העובדים.

בהיעדר דיווח כזה, קיים חשש שבעת מקרה ביטוח, לא יעמדו לרשות העובד הזכויות המגיעות לו. בנוסף, דיווח ממוכן ואחיד צפוי לייעל את תהליכי העבודה של המעסיקים ושל הגופים המוסדיים.

כיום, דיווחים רבים מועברים באמצעות רשימות נייר ולכן רישום הזכויות חשוף לטעויות ועלול לפגוע בעובדים. בסופו של יום, הוראות הדיווח של המבנה האחיד יגנו קודם כל על העובד , שבדרך כלל לא פותח את הדוחות השנתיים והרבעוניים שמקבל מהיצרנים הפנסיונים. לאחר תקופת המעבר וההסתגלות של המעסיקים, באמצעות התאמת תוכנות השכר ונוהלי העבודה, לדרישות הדיווח האחיד, גם המעסיקים ייהנו משקיפות גדולה יותר של תהליכי העבודה של היצרנים והפיצול הנכון של כספי העובדים.

היזון חוזר בן 4 שלבים

 • היזון חוזר ראשוניתוך 12 שעות – תקינות טכנית
 • היזון חוזר מסכםתוך 6 ימי עסקים – על המידע שהועבר, דיווח החברה המנהלת על קליטת המידע והזכויות במערכותיה או על חוסר קליטה והסיבות לכך
 • היזון חוזר מסכם חודשי (ניתן גם ברמה שבועית) – עד לסיום רישום הזכויות במערכת של הגוף המוסדי – כל חודש עד 15 לחודש –לגבי מצב קליטת הכספים של הנתונים שעדיין לא נקלטו ולאלו שנקלטו בזמן שעבר מההיזון החוזר הקודם
 • היזון חוזר מסכם שנתי – עד 28 לפברואר בשנה העוקבת – פרוט כל הכספים שהופקדו לכל עובד בקופה במהלך שנת המס.


עובד, שהופסקו התשלומים עבורו לקופה, יקבל דיווח בדואר, בתוך 30 יום מהפסקת התשלומים. הדיווח יכלול את סיבת הפסקת ההפקדות לקרן כפי שציין המעסיק בדיווח לקופה. במידה שהמעסיק לא ידווח את סיבת הפסקת ההפקדות, יועבר הדיווח על הפסקת ההפקדות הן לעובד והן למעסיק.

כיצד נערכים לשינוי?

האתגר הגדול של המעסיקים הוא למצוא את פלטפורמת העבודה הטובה ביותר עבורם שתיתן להם מענה לדרישות החוק. נכון להיום,תוכנות השכר, היצרנים הפנסיונים,מנהלי ההסדר, וסוכני הבטוח, מיצרים פלטפורמות שיתמכו בדרישות החוק.

גם הגופים המוסדיים פועלים במטרה להעמיד לרשות המעסיקים כלים להעברת הדיווח החודשי, אחד הכלים הוא פורטל המעסיקים של מנורה מבטחים. כבר היום משרת הפורטל אלפי מעסיקים שמעבירים דרכו דיווחים חודשים ומפיקים דוחות פיצויים.

במנורה מבטחים מעדכנים את הפורטל כך שיתמוך בתקנות הדיווח החדשות ויאפשר העברת דיווחים עבור קרן הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים של קבוצת מנורה מבטחים.

כדי להקל על המעסיקים, הגענו להבנה עם שתי החברות המובילות בתחומן בסליקה פנסיונית (חברת קלריטי וחברת תהל מבית מלם שכר) על חיבור פשוט וקל של המעסיקים, שמדווחים למנורה מבטחים באמצעות פורטל המעסיק, למערכות של חברות הסליקה לצורך דיווח ליצרנים אחרים.

בדרך זו המעסיקים יהנו מתעריפים מוזלים לעומת התחברות עצמאית לחברות הסליקה הנ"ל.

הפלטפורמות הנל מצטרפות לפתרון המדף של משרד האוצר – "המסלקה הפנסיונית".

חשוב לבצע סקר שוק ולבדוק את מגוון הפתרונות שמציעים הגופים השונים. מגוון הפתרונות הוא גדול וכן גם טווח במחירים.

כיצד מתכוון משרד האוצר לנהוג בחורגים מהוראות החוק?

בהודעה לעיתונות שפרסם משרד האוצר נטען, כי הממונה תטיל עיצומים כספיים על מעסיקים שלא יעבירו דיווחים על זכויות פנסיוניות של עובדים על פי המתכונת הנדרשת. הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, דורשת מהגופים המוסדיים להתריע בפני המעסיקים, כי אם לא יעמדו בהוראות הדיווח על הפקדות פנסיוניות, ניתן יהיה להטיל עליהם עיצום כספי. לדברי הממונה, הגופים המוסדיים יידרשו לדווח לממונה על מעסיקים שאינם עומדים בחובות הדיווח ובכך פוגעים בעובדים. "שיתוף הפעולה של המעסיקים, הינו הכרחי להצלחת המהלך ולשמירה על זכויות העובדים. לכן בכוונתנו לאכוף את הוראות התקנות", אמרה סלינגר.

בשורה התחתונה: לא ניתן להתחמק מדרישות החוק שכן האוצר מורה לגופים המוסדיים:

1. לא לקלוט כספים שלא הגיעו במבנה הקובץ האחיד.

2. לדווח לממונה על החורגים מהוראות החוק.

3. באוצר מתכננים לקנוס מעסיקים שלא ידווחו בהתאם להנחיות.


נכתב בשיתוף לילך לוי, מנהלת פיתוח עסקי במנורה מבטחים פנסיה וגמל.