דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

חברי דירקטוריון והנהלה

חברי דירקטוריון

 • מר ערן גריפל | יו"ר הדירקטוריון
 • מר גבריאל פרל | דירקטור חיצוני (חבר ועדת ביקורת, ועדת מאזן (יו"ר) וועדת תגמול)
 • גב' אורית סתיו | דירקטורית חיצונית (יו"ר ועדת ביקורת, חברת ועדת מאזן וועדת תגמול (יו"ר))
 • מר יונל כהן | דירקטור 
 • מר יואב קרמר | דירקטור
 • מר שי פלדמן | חבר ועדת מאזן, ועדת ביקורת, ועדת תגמול
 • גב' אורלי ירקוני | דירקטורית

הנהלה

 • מר ארי קלמן | מנכ"ל
 • מר שי קומפל | משנה למנכ"ל
 • מר ניר מורוז | מנהל ההשקעות הראשי
 • מר רן קלמי | מנהל הכספים 
 • מר שמעון עיר-שי | היועץ המשפטי ומזכיר החברה
 • גב' אתי הירשמן | מבקרת הפנים
 • גב' רונה לרר | הממונה על האכיפה הפנימית והציות