דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

חברי דירקטוריון והנהלה

חברי דירקטוריון

 • מר ערן גריפל | יו"ר הדירקטוריון (יו"ר ועדת אסטרטגיה). 
 • מר יחזקאל (חזי) צאיג | דירקטור חיצוני (חבר ועדת ביקורת, ועדת מאזן (יו"ר) וועדת תגמול (יו"ר) ).  
 • גב' אביטל שטיין | דירקטורית חיצונית (יו"ר ועדת ביקורת, חברת ועדת מאזן וועדת תגמול). 
 • מר יונל כהן | חבר ועדת מאזן, ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת אסטרטגיה.
 • מר יואב קרמר | דירקטור. 
 • מר שי פלדמן | דירקטור.

הנהלה

 • מר ארי קלמן | מנכ"ל (חבר ועדת אסטרטגיה). 
 • מר ניר מורוז | מנהל ההשקעות הראשי. 
 • מר שי קומפל | מנהל הכספים. 
 • מר שמעון עיר-שי | היועץ המשפטי ומזכיר החברה.
 • גב' אתי הירשמן | מבקרת הפנים. 
 • גב' רונה לרר | הממונה על האכיפה הפנימית והציות.