דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

טופס ייפוי כוח

יפוי כוח לבעל רישיון

במטרה לייעל את תהליכי העבודה, קבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במסגרת חוזר שעניינו יפוי כוח לבעל רישיון, מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח. באמצעות טופס זה יכול עמית ליפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות מוצר פנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך. יודגש שאת ההרשאה החד פעמית לקבלת מידע (נספח א') יש לשלוח למסלקה הפנסיונית ואין לשלוח אותה במישרין לגופים המוסדיים של קבוצת מנורה - מבטחים.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

 • טלפון:
  סוכני ביטוח
  : מוקד סוכנים בטלפון 03-7108080.
  מבוטחים: מוקד ביטוח חיים בטלפון 03-7107680 או פנה לסוכן הביטוח/היועץ הפנסיוני שלך.
 • אינטרנט: פנה אלינו באינטרנט

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

 • טלפון:
  סוכני ביטוח בנושא קרנות פנסיה: 072-3838103.
  סוכני ביטוח בנושא קופות גמל וקרנות השתלמות:
  072-3838103.
  מבוטחים: מוקד קשרי לקוחות 2000* או פנה לסוכן הביטוח / היועץ הפנסיוני שלך
 • אינטרנט: פנה אלינו באינטרנט

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

 • טלפון:
  סוכני ביטוח: 072-3838103.
  מבוטחים: מוקד קשרי לקוחות 2000* או פנה לסוכן הביטוח / היועץ הפנסיוני שלך
 • אינטרנט: פנה אלינו באינטרנט