דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תאונות אישיות

תאונות אישיות

נפגעתי בתאונה ובידי פוליסת תאונות אישיות 

טרם הגשת תביעה אנא וודאו כי בידכם פוליסת תאונות אישיות הכוללת כיסוי בגין מוות, נכות, שברים, כוויות, אשפוז, נכות, פיצוי סיעודי (חד פעמי) - והכל כתוצאה מתאונה. ניתן לבדוק זאת במוקד השירות של חברתנו בטלפון מספר 03-7107957 או באמצעות המידע האישי.
רשומים למידע האישי? לחצו כאן לכניסה. עדיין לא רשומים? לחצו כאן להרשמה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

באפשרותכם להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות לחברה. לצורך הגשת התביעה עליכם למלא ולהגיש טופס תביעה. באם הנכם מעוניינים שסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה יטפל בתביעתכם יש למלא ולחתום על פיסקת המינוי המיועדת לכך בטופס התביעה.
לחצו כאן לטופס התביעה. 

מסמכים שיש לצרף

עליכם למלא את טופס התביעה הכולל שאלון פרטים אישיים ולשלוח אלינו עם המסמכים הבאים:

1. אישורים רפואיים ממועד התאונה, סיכום מחלה מבית חולים, מיון או מוקד חירום רפואי.
2. כשמדובר בתאונת דרכים יש לצרף אישור משטרה.
3. במקרה של תאונת עבודה - טופס ביטוח לאומי 250 החתום על ידי המעביד ו/או תעודה ראשונה לנפגע בעבודה.
4. במקרה של כוויות - מכתב מרופא כירורג או פלסטיקאי בקשר לדרגת הכוויה והיקפה באחוזים.
5. במקרה של אשפוז בבית חולים - סיכום אשפוז/שחרור מבית חולים.
6. במקרה של שברים- פענוח צילום רנטגן, MRI או C.T ומכתב מרופא אורתופד.
7. במקרה של נכות - אסמכתאות על אובדן / פגיעה בתפקוד של איבר.
8. במקרה של מצב סיעודי עקב תאונה - עליכם למלא בנוסף חלק ב' של טופס תביעת סיעוד באמצעות הרופא המטפל.
9. במקרה של תביעה להחזר הוצאות רפואיות - קבלות בדבר הוצאות כספיות בצירוף המלצות רפואיות.
10. במקרה של פטירה - תעודת פטירה ואסמכתאות רפואיות בדבר נסיבות הפטירה. אם לא צוינו מוטבים צו ירושה או צו קיום צוואה.
11. במקרה של פגיעה בשיניים - דוח רפואי מחדר מיון בבית החולים ו/או ממחלקת פה ולסת ו/או מוקד חירום מיום האירוע וכן צילום אבחנה דנטלי המדגים את הנזק שנגרם וכן פירוט הטיפול ועלותו מרופא שיניים מטפל וכן קבלות מקוריות.
12. צילום המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק בנוגע לפרטי חשבון בנק המבוטח את טופס התביעה.

את המסמכים הנדרשים עליכם לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-heal th@menora.co.il
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744

מה צפוי בהמשך?

לאחר קבלת טופס התביעה ומסמכי התביעה, אנו נבדוק את זכאותכם בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם. אם ידרשו לנו מסמכים נוספים אנו נפנה אליכם לקבלם. לעיתים נבקשכם להיבדק על ידי רופא שימונה על ידנו. הבדיקה הינה על חשבוננו ותתואם אתכם מראש.

אם הכל ברור ותקין אנו נאשר את זכאותכם לכיסוי ביטוחי ונפצה אתכם בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם. אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את האירוע, תשלח אליכם הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים על ידנו.

מוקד טלפוני לשאלות ובירורים בנושא התביעה: 03-7107957.
שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ועבור קטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 - בכפוף להוראות הדין. מודגש בזאת כי הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת או מאריכה את תקופת ההתיישנות.

מערכת הכללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מ-1.9.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.08.2014 עד תאריך 31.08.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.3012 - לחץ כאן.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.