דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מוות מתאונה

מוות מתאונה

אם ייגרם לך אי כושר עבודה מלא זמני, בגין מחלה, קיימת אפשרות לרכוש הרחבה מיוחדת בפוליסת התאונות האישיות, אשר תבטיח לך פיצוי שיאפשר לך להתרכז בהחלמה מלאה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה- לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עליי לעשות?

1. התקשר/י מיידית לסוכן הביטוח שבאמצעותו נרכשה הפוליסה ו/או למוקד המרכזי בטלפון 03-7101707, כדי להודיע על התאונה ועל פטירת המבוטח וכדי לקבל הנחיות, ייעוץ והסברים.
2. חובה לציין – תאריך אירוע, שם מבוטח, מספר פוליסה, תיאור האירוע ופרטי צ"ג (ככל שיש).
3. עוד חובה למסור – כתובת דואר עדכנית, כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, מספרי טלפון (קווי ונייד), מספק פקס וכן למלא ולהחזיר טופס פרטי חשבון בנק, שיישלח אלייך עם פתיחת התביעה.

אילו מסמכים לצרף?

ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.

1. טופס הודעה על תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו, לרבות דרישה בכתב.
2. מסמכים רפואיים המתעדים את הפגיעה ואת סיבת הפטירה.
3. טופס ויתור על סודיות רפואית של הנפטר – חתום על ידי היורשים/המוטבים.
4. צו ירושה/צו קיום צוואה
5. טופס “פרטי חשבון בנק״ מלא וחתום לצורך העבר ת תגמולי הביטוח ישירות לחשבונך, במידה ויגיע לך פיצוי כספי.

מסמכים שיש להעביר

היה וימצא על ידינו כי נדרשים לנו מידע ומסמכים נוספים לבירור התביעה, ישלח לך מכתב דרישה בנושא.

התיישנות

על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, או במקרה של תביעת נכות שנגרמה מתאונה (למעט תביעת נכות שהתיישנה נכון ליום 24.03.14), מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי הפוליסה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, קבועות הוראות העשויות להשפיע על תקופת ההתיישנות. כך למשל, לעניין קטינים.

לתשומת ליבך, הגשת דרישה לחברה ו/או ניהול התכתבות עמה אינם מפסיקים את מרוץ ההתיישנות, אלא רק הגשת תביעה לבית המשפט המוסמך.

מה יקרה בהמשך?

פרטי התאונה והמסמכים שהועברו יועברו לבדיקה על ידינו. לצורך בירור נסיבות האירוע או גובה הנזק, ייתכן ויידרשו מומחים נוספים חיצוניים בטרם תשלום התביעה. במידה ונצטרך להשלים המידע הנ״ל ע״י גורמים חיצוניים כגון: חוקר, רופא, הזמנת תיק משטרה וכו׳, אנו ניידע את המוטבים של הפוליסה על כך.

יצירת קשר

לחברתנו מוקד טלפוני הממוקם במטה החברה בתל-אביב. המוקד נועד לצורך דיווח על אירוע ביטוחי והן כדי לספק מידע בקשר לטיפול בתביעה ועדכון בנוגע לשלב בו התביעה נמצאת.

המוקד פועל בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 17:00 , בימי ו' , ערבי חג וחוה"מ בשעות 8:00-12:00. ניתן להתקשר למוקד בטלפון: 03-7108083

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך. לבדיקת סטטוס תביעתך .

כללים

למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מה- 01.05.2018 - לחץ כאן.
למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.08.2014 -30.04.2018 לחץ כאן.
למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 31.07.2014 -01.01.2013 - לחץ כאן.
למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.03.2012-31.12.2012 - לחץ כאן.
למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.06.2011-29.02.2012 - לחץ כאן.

"האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל ט.ל.ח."