דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה מבטחים חיסכון לילד - הלכה

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן.

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2020תשואה נומינלית ברוטו

תשואה שנתית ממוצעת \ תשואה נומינלית ברוטו

תשואה שנתית ממוצעתתשואה נומינלית ברוטו

שימו לב

  • התשואות הממוצעות המוצגות לעיל הינן על בסיס שנים קלנדריות אחרונות.
  • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. שיעורי התשואות בערכים נומינליים ברוטו.
  • המסלול החל את פעילותו בינואר 2017.

שנה נוכחית - שיעור דמי הניהול ינואר - יוני 2020 (**)

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012

(**) שיעור דמי הניהול מעל גיל 21 שנים יעמוד על 0.23%.

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2019

שנים קודמות

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה (**)תשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

(**) המסלול החל את פעילותו בינואר 2017.