דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תרופות שלא כלולות בסל הבריאות

תרופות

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.  

הנחיות להגשת תביעה

באם ידוע לכם על הצורך בתרופה שאינה כלולה בסל הבריאות, עליכם לפנות לחברתנו לקבלת אישור מראש לזכאותך לתגמולי ביטוח, בטרם רכישת התרופה. פנייה לקבלת אישור מראש מהווה תנאי לזכאותכם בהתאם לתנאי הפוליסה.

מה עלי לעשות?

טרם הגשת תביעה אנא וודאו כי בידכם פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי למימון תרופות שאינן בסל הבריאות. ניתן לבדוק זאת במוקד השירות של חברתנו בטלפון מספר 03-7107957 או באמצעות המידע האישי. רשומים למידע האישי? לחצו כאן לכניסה .

לתשומת לבכם כי הזכאות להחזר על פי כיסוי זה היא רק אם מחירה של התרופה עולה על סכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה שברשותכם.

כיצד מגישים תביעה?

אנו ממליצים להשתמש במערכת למילוי טופס תביעה דיגיטלי, הדרך הקלה והמהירה להגשת תביעה.

לחילופין, באפשרותכם להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח שלכם או ישירות לחברה.

לצורך הגשת התביעה עליכם למלא ולהגיש טופס תביעה. לחצו כאן לטופס התביעה.

באם הנכם מעוניינים שסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה יטפל בתביעתכם יש למלא ולחתום על פיסקת המינוי המיועדת לכך בטופס התביעה.

מסמכים שיש לצרף

עליכם למלא את טופס התביעה הכולל שאלון פרטים אישיים (שימולא על ידכם) וחלק שנועד למילוי על ידי הרופא המקצועי המטפל בבעיה הרפואית הדורשת את נטילת התרופה (כגון, אונקולוג, קרדיולוג וכו') ולשלוח אלינו עם המסמכים הבאים:

1. מרשם רפואי חודשי כולל מינון התרופה.

2. במידת הצורך, טופס 29 ג' חתום על ידי הרופא המטפל.

3. מכתב דחייה מקופת החולים.

4. מסמכים רפואיים רלוונטיים: סיכום מחלה מבית החולים, סיכומי מחלה מאשפוזים קודמים, אם היו.

5. קבלות - במקרים בהם רכישת התרופה אינה מתבצעת על ידי החברה.

6. צילום המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק בנוגע לפרטי חשבון בנק המבוטח את טופס התביעה.

את המסמכים הנדרשים עליכם לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-surg@menora.co.il.
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744

מה צפוי בהמשך?

לאחר קבלת טופס התביעה ומסמכי התביעה, אנו נבדוק את זכאותכם בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם. אם ידרשו לנו מסמכים נוספים אנו נפנה אליכם לקבלם. אם הכל ברור ותקין, אנו נאשר את זכאותך לכיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה. אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את התרופה תשלח אליכם הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים על ידנו.

מוקד טלפוני לשאלות ובירורים בנושא התביעה: 03-7107957.
שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הנה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ועבור קטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 - בכפוף להוראות הדין. מודגש בזאת כי הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת או מאריכה את תקופת ההתיישנות.

מערכת הכללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מ-1.9.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.08.2014 עד תאריך 31.08.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחץ כאן.
 • מערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.3012 - לחץ כאן. משה בדיקה