דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הלוואות מקופות גמל וקרנות השתלמות

מסלולי ריבית

 • ריבית משתנה בלון – פריים + 0.8% (p+0.8%)
 • ריבית משתנה גרייס מלא – פריים + 0.8% (p+0.8%) 
 • ריבית משתנה קרן קבועה – פריים + 0.3% (p+0.3%)

* שיעורי הריבית יתעדכנו מעת לעת בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של הקרן.

תקופות החזר

* בכספי קופת גמל ניתן לקבל הלוואת קרן קבועה ובלון לתקופה של עד 84 חודשים, והלוואת גרייס מלא לתקופה של עד 12 חודשים (בתנאי שהקופה נזילה בלבד).

הלוואת בלון - תפרע בתשלומים חודשיים שוטפים עבור הריבית ובתשלום אחד עבור הקרן.
הלוואת גרייס מלא - ההלוואה תפרע בתשלום אחד בסוף תקופה ריבית + קרן.
הלוואת שפיצר - ההלוואה תפרע בתשלומים חודשיים שוטפים עבור קרן וריבית.
הלוואת קרן קבועה - ריבית וקרן משולמים מידי חודש כאשר מרכיב התשלום של הקרן הוא קבוע לאורך התקופה ולא משתנה.

תנאים לזכאות

 • הסכום המינימאלי למתן הלוואה הינו 5,000 ש"ח.
 • לא תינתן הלוואה לעמית במידה וקיימים עיקולים ו/או שעבודים בחשבונו או האם הינו "לקוח מוגבל" בחשבונות הבנק שבבעלותו.
 • במידה ולעמית קיימים הערות BDI תנאי לזכאות הלוואה יועבר לאישור וועדת הלוואות המתקיימת מידי שבוע.
 • במסלול מניות סכום ההלוואה אינו עולה על 48% מיתרת החשבון העדכנית
 • בכספים נזילים סכום ההלוואה אינו עולה על 78% מיתרת החשבון העדכנית בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות.
 • בכספים שאינם נזילים ההלוואה אינה עולה על 28% מיתרת החשבון העדכנית בקופת הגמל ובקרן ההשתלמות. 
 • בכל מסלולי ההלואות ייתכנו שיעורים נמוכים יותר, השיעורים העדכניים יקבעו במועד מתן ההלוואה בקרן ההשתלמות. 
 • בהלוואות גרייס מלא סכום ההלוואה לא יעלה על 68% כנגד הכספים הנזילים מהיתרה.
 • ההלוואה תינתן בתנאי שהתחייב העמית בפני הקרן כי יסלק את מלוא סכום ההלוואה.

הקופות אשר מספקות הלוואות

קופות גמל:

 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים
 • מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עד 10%מניות
 • מנורה מבטחים אמיר כללי
 • מנורה מבטחים יותר מסלול ד'
 • מור מנורה מבטחים
 • מנורה מבטחים טווח קצר
 • מנורה מבטחים ממשלתי
 • מנורה יתר ד'

מסמכי בקשת הלוואה

מסמכים לחתימה במועד הגשת הבקשה.

 • הסכם הלוואה מקופת גמל נזיל-ייחתם על ידי העמית/ה
 • הסכם הלוואה מקופת גמל לא נזיל- ייחתם על ידי העמית/ה.
 • הסכם הלוואה מקרן השתלמות- ייחתם על ידי העמית/ה.
 • הרשאה לחיוב חשבון קופת גמל. קופה מתופעלת בנק פועלים- חתימה וחותמת הבנק
  +חתימת העמית / אישור הקמה מהאינטרנט


בנוסף, על העמית להמציא את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות בצירוף ספח.
 • אסמכתא לאימות פרטי חשבון- צילום המחאה מבוטלת או אישור על ניהול חשבון בנק.
  בהלוואה מעל 500,000 ₪ יש לפנות למוקדי שירות הלקוחות בטלפון 2000* לתיאום פגישה.


בהלוואה מכספים שאינם נזילים בקופות גמל יידרשו המסמכים הבאים :

 • תדפיסי עו"ש חשבון בנק- עבור שלושת החודשים האחרונים .
 • ריכוז יתרות משוערך של העמית של חשבון קופת הגמל/קרן ההשתלמות נכון
  למועד הגשת מסמכי בקשת ההלוואה.
 • חתימה על שטר חוב.

מנורה מבטחים מזמינה אותך להצטרף למאות אלפי עמיתים שכבר לקחו הלוואה בתנאים אטרקטיביים במיוחד. לקבלת הצעה ניתן לפנות אלינו באמצעות מייל, טלפון 2000* או באמצעות סוכן הביטוח שלך במנורה מבטחים. למידע נוסף ולשיחה עם נציגי מנורה מבטחים פנסיה וגמל ללא התחייבות, אתה מוזמן ליצור קשר באמצעות עמוד "פנה אלינו".