דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

נכות מקצועית

נכות מקצועית

על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתכם ביעילות, נבקשכם למלא את השאלון המצ"ב ולצרף את המסמכים הרלבנטיים המפורטים בלשונית "הנחיות להגשת תביעה". באפשרותכם לצפות בסטטוס התביעות שהגשתם בחברתינו באזור המידע האישי. רשומים למידע האישי? לחצו כאן לכניסה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עליי לעשות?

1. עליך לפנות לחברה ולהודיע על האירוע בכתב באמצעות טופס התביעה. באפשרותך להיעזר בסוכן הביטוח שלך.

2. באפשרותך להגיש תביעה באופן דיגיטלי מהמחשב או מהטלפון הנייד שלך. לחץ כאן.

3. בטופס התביעה, הנך מתבקש לבחור את אופן משלוח ההודעות בדבר מהלך הבירור בתביעתך. האפשרויות הקיימות הן דואר ישראל או דואר אלקטרוני (מייל מאובטח). אם לא תבחר את אופן הדיוור, ההודעות יישלחו בדואר ישראל. ככל שהינך מיוצג על ידי עורך דין, ההודעות יישלחו אליו. אם הנך מבקש לשלוח הודעות אלו באמצעות דואר אלקטרוני, אנא הקפד על מילוי כתובת המייל של עורך הדין.

4. את המסמכים הנדרשים עליך לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל tviotlife@menora.co.il​
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות חיים
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס מספר 03-7608032


5. עם קבלת פנייתך בחברה, יישלח אליך מכתב המציין את מספר התביעה ומספר הפוליסה הרלוונטית. מכתב זה יכלול את המידע אודות המסמכים החסרים והנחיות להמשך הבירור.

אילו מסמכים לצרף?

להלן הנחיות בכל הנוגע למסמכים ולמידע שיש להגיש לחברת הביטוח, על מנת שנוכל לטפל בתביעתך במהירות האפשרית ולשביעות רצונך.

1. טופס ההודעה על תביעה במקרה של אובדן כושר עבודה ו/או נכות מקצועית, כולל את החלקים הבאים:

 • חלק א' - כולל את פרטיו האישיים של המבוטח וכן את פרטי מקרה הביטוח.
 • חלק ב' - “שאלון לרופא מטפל" ימולא על ידי רופאו המטפל של המבוטח, ובו התייחסות למידע הרפואי על מקרה הביטוח.
 • חלק ג' - "טופס בקשת מידע רפואי וויתור סודיות" ייחתם על ידי המבוטח ועל ידי עד לחתימה.
 • חלק ד' - פרטי חשבון הבנק של המבוטח, לצורך העברת תשלום תגמולי הביטוח. יש לצרף העתק שיק מבוטל או אישור על חשבון בנק, לשם מניעת טעויות.


2. במקביל למילוי טופס ההודעה על תביעה במקרה של אובדן כושר עבודה ו/או נכות מקצועית, יעביר המבוטח לחברה את האישורים הבאים:

 • אישורים רפואיים
  * אישורים רפואיים על חופשת מחלה, לתקופות מוגדרות מרופא מקצועי או מרופא תעסוקתי מעבר לתום תקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה.
  * סיכומי מחלה מבית החולים.
  * אם הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי: אישורים מהמוסד לביטוח לאומי והעתקי פרוטוקולים מלאים של הועדות הרפואיות שעברת. יש לציין כי אין בהחלטת המוסד לביטוח לאומי בכדי לקבוע את חבותנו בתביעה.
  * אישורים ממוסדות ממשלתיים כגון: משטרת ישראל, משרד הבטחון וכד' המעידים על נסיבות האירוע, אם קיימים.
 • אישורים על שכר/תקופת עבודה - מבוטח עצמאי
  * אישור רואה חשבון על הכנסה שנתית אחרונה מיגיעה אישית לפני קרות מקרה הביטוח.
  * אישור רואה חשבון המעיד כי המבוטח אינו מקבל שכר עבודה בתקופת אי הכושר הנטענת.
 • אישורים על שכר/תקופת עבודה - מבוטח שכיר
  * 12 תלושי שכר חודשיים אחרונים לפני קרות מקרה הביטוח או טופס 106.
 • אישורים על שכר/תקופת עבודה - אישור מהמעביד
  * אישור מהמעביד על מועד הפסקת עבודה, בציון גובה השכר המשולם על ידי המעביד בתקופת אי-הכושר.
  * אישור מעביד על מועד החזרה לעבודה, במקרה והמבוטח חזר לעבודה מלאה או חלקית. במקרה של חזרה לעבודה חלקית, המעסיק יציין באישור את תקופת העבודה החלקית ואת היקף המשרה.
 • אישורים ממס הכנסה
  מקבלי תשלום פיצוי חודשי לאובדן כושר עבודה חייבים בדיווח לשלטונות מס הכנסה. על פי החוק חלה על חברת הביטוח חובת ניכוי מס במקור מתשלומיה למבוטחיה בגין פיצוי חודשי. עם קבלת תביעתך בחברה, תישלח אליך הפנייה לפקיד השומה. עם הפניה זו, עליך לגשת לפקיד השומה באזור מגוריך ולקבל אישור עבור מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ. את האישור שתקבל עליך לשלוח למשרדנו. אם לא יהיה בידינו אישור ממס הכנסה, אנו נאלץ לנכות מס מירבי.
 • צילום תעודת זהות כולל הספח


ברצוננו להדגיש כי לאחר הגשת המסמכים שצויינו לעיל, עשויה החברה לדרוש פרטים ומסמכים נוספים לפי הצורך. אנו מודים מראש על שיתוף הפעולה להשגת המידע והמסמכים האמורים לעיל לשם קידום הטיפול בתביעה.

טופס תביעה

מה יקרה בהמשך?

תוך 30 יום מהרגע שיהיה בידינו את כל הדרוש לבירור התביעה נודיע לך את החלטתנו בתביעה. בכל מקרה של בעיה או שאלה, הנכם מוזמנים לפנות למוקד תביעות ביטוח חיים בטלפון 03-7107680.
להגשת ​בקשת ערעור על תביעה: לחץ כאן.

באיחוליי החלמה מהירה ובריאות שלמה!

הליך בירור ויישוב תביעות

 • לדפי הסבר - הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים - לחצו כאן.

מערכת הכללים ליישוב תביעות

למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מתאריך 01.05.2018 - לחצו כאן.
מערכת הכ ללים ליישוב תביעות החל מתאריך 01.08.2014 - לחצו כאן.
למערכת ה כללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחצו כאן.
למערכת ה כללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.2012 - לחצו כאן.