דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

נזק לצד ג' (גוף)

נזק לצד ג' (גוף)

נגרם לך נזק גוף עת התארחת או עבדת בדירה המבוטחת במנורה מבטחים? כיצד לנהוג.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה- לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

להלן האפשרויות העומדות בפניך:

1. לפנות למבוטחנו, על מנת שהוא יפנה לחברתנו לטיפול בפניה במסגרת פוליסת הביטוח של דירתו, על ידי דיווח באופן מיידי לסוכן הביטוח שלו.

2. במידה ויש בידיך את מס׳ הפוליסה של מבוטחנו ופרטיו האישיים, יש באפשרותך לדווח ישירות לחברתנו אודות האירוע באמצעות משלוח מכתב דרישה בדואר או באמצעות פקס, כמפורט להלן. לעדכן אותנו בדבר האירוע, ובהמשך עם גמר הטיפול הרפואי ו/או התגבשות הנזק, להגיש דרישה סופית לפיצוי, בגין הנזקים המיוחדים והכלליים שנגרמו לך, כמתואר לעיל.

3. להגיש תביעה משפטית כנגד חברתנו, ואז הנוהל המפורט להלן אינו רלוונטי, והדיון בתביעה המשפטית יהיה בהתאם לחוק ולתקנות סדר הדין.
מספר הפקס: 7107808 ־ 03
כתובת למשלוח דואר: אלנבי 115 , ת.ד. 927 בית מנורה, תל אביב.
עם קבלת מכתב הדרישה ו/או כתב התביעה תיפתח תביעה מתאימה בחברתנו..

הפרטים הנדרשים לצורך פתיחת תביעה בחברתנו:
בכדי שנוכל לטפל בתביעה במהירות וביעילות, עליך להעביר את כל פרטי האירוע. בעת פתיחת התביעה, יש לציין:

1. תאריך אירוע, שם המבוטח, מספר הפוליסה, תיאור האירוע ופרטי הנפגע.

2. בנוסף, בכדי שנוכל ליצור עמך קשר באופן מהיר ויעיל, חובה לציין:

 • שם פרטי ושם משפחה.
 • מספר תעודת זהות.
 • כתובת עדכנית למשלוח מכתבים באמצעות הדואר. 
 • כתובת דואר אלקטרוני עדכנית.
 • מספר טלפון קווי ונייד.
 • מספר פקס.

מסמכים שיש להעביר:

לשם בירור פנייתך, כמפורט מטה, תידרש בשלב ראשון להעביר אלינו את המסמכים הבאים:
1. מכתב דרישה מפורט אודות האירוע (תאריך האירוע, המיקום המדויק, אופן התרחשות האירוע, ציון שמות עדים לאירוע, האחריות המיוחסת למבוטחנו לאירוע ), והנזק שנגרם כתוצאה מהאירוע. לטופס הודעה לחץ כאן 

2. תצלום תיעוד רפואי ותיק הביטוח הלאומי (ככל שקיים) מלאים.

3. תלושי שכר או דו״חות שומה משלושה חודשים הקודמים לאירוע ועד היום.

4. טופס ויתור על סודיות רפואית חתום ומאומת במקור.לטופס ויתור סודיות לחץ כאן

5. אסמכתאות בדבר נסיבות האירוע והנזק, ככל שקיימות.

6. צילום תעודת זהות כולל ספח פרטים אישיים.

7. אם הינך מיוצג ע״י עו״ד, יש להעביר יפוי כוח לעוה״ד חתום על ידך עם תאריך עדכני.

 

את המסמכים הנדרשים עליך לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700. 
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות דירה ורכוש
  רח' אלנבי 115 ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-5663969

מה יקרה בהמשך?

1. התיישנות: עפ"י חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לצד שלישי היא 7 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט. 

2. טיפול בתביעה: לאחר בדיקת הכיסוי הביטוחי, אחריות מבוטחינו לגרימת הנזק, בדיקת רשלנות תורמת וקיום גורמים מעורבים נוספים – נודיעך עמדתנו.

3. הודעה למבוטח לפי סעיף 68 לחוק חוזה ביטוח - במידה ולפי שיקול דעתנו נמצא כי יש מקום להגיע עמך להסדר פיצוי, אנו ניידע את המבוטח בכתב על כך ונבקש עמדתו ביחס לטיפולנו בתביעה ולתשלום התביעה בהתאם לסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981. ככל שהמבוטח יתנגד בתוך 30 יום ממועד משלח מכתבינו, נבקש מהמבוטח לפרט סיבת התנגדותו ובהתאם לשיקול\דעתנו נחליט על אופן סיום הטיפול בתביעה במידה ולא תתקבל התנגדות המבוטח, נהיה רשאים לשלם התביעה.

יצירת קשר

לחברתנו מוקד טלפוני הממוקם במטה החברה בתל-אביב. המוקד מספק מידע בקשר לטיפול בתביעה ועדכון בנוגע לשלב בו התביעה נמצאת.

המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00, בימי ו', ערבי חג וחוה"מ בין השעות 8:00-12:00. מספר הטלפון של המוקד: 2000*.

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך. לבדיקת סטטוס תביעתך.

האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל ט.ל.ח.