דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

נזק תאונתי למבנה ו/או תכולה

נזק תאונתי למבנה ו/או תכולה

נגרם לרכושך נזק עקב רשלנות מבוטח במנורה מבטחים? כיצד לנהוג.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה- לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

עליך לפנות אל מבוטחנו על מנת שהוא יפעיל את פוליסת הביטוח של דירתו, על ידי דיווח באופן מיידי לסוכן הביטוח שלו, לצורך פתיחת תביעה מתאימה. 

לתשומת לבך: אם מדובר בנזקי מים אשר נגרמו לך על ידי רכוש מבוטחנו המבוטח במסגרת פוליסת דירה, יש לבדוק עם מבוטחנו את סוג הכיסוי אשר נרכש על ידו במועד עשיית הביטוח.

כאשר נרכש כיסוי לנזק מים אשר ניתן ע״י חברת שחר נזקי צנרת או חברת פמי, יבוצע התיקון באמצעות החברה ששמה מפורט בדף הרשימה של הפוליסה בהתאם לסכום תיקרה מוסכם. מעבר לסכום התיקרה, יועבר הטיפול על ידי חברות אלה אל חברתנו.

לפיכך, במידה וקיים כיסוי לנזקי מים אצל חברת שחר או פמי, מומלץ לפנות באופן מיידי אל המוקד הרלוונטי ולדווח להם אודות האירוע:

חברת שחר נקי צנרת – 5420*
חברת פמי – 03-5688182

מייד עם פתיחת התביעה אצלם, תדאג חברת שחר או פמי לשלוח שרברב אל מקום האירוע והטיפול בתביעתך יבוצע על ידם.

מסמכים שיש להעביר:

1. טופס תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו, לרבות דרישה בכתב. לטופס הודעה.

2. הצעות מחיר/אסמכתאות בדבר תיקון הנזק, לרבות ציון מועד פירעון התשלום.

3. קבלות רכישה של הרכוש הניזוק או אסמכתאות בדבר שווי הרכוש שניזוק.

4. אישור משטרה מפורט.

5. אישור מכבי אש (במקרה של שריפה/הצתה).

6. אישור אי הגשה

7. טופס פרטי חשבון בנק מלא וחתום לצורך הע ברת תגמולי הביטוח ישירות לחשבונך, במידה ויגיע לך פיצוי כספי. אם המבוטח הינו חברה בע״מ - יש לצרף, בנוסף, צילום שיק מבוטל כדוגמה.

את המסמכים הנדרשים עליך לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-prat@m enora.co.il
 • באמצעות פקס 03-5663969.
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות דירה ורכוש
  רח' אלנבי 115 ת.ד 927
  ת"א 6100802

מה יקרה בהמשך?

מינוי שמאי לבדיקת הנזק:

1. מייד עם קבלת הודעה ממך על מקרה הביטוח, אנו נשלח שמאי רכוש חיצוני לצורך הערכת גובה הנזק. השמאי יערוך את השומה על פי שיקול דעתו המקצועי, ובהתאם להוראות כל דין.

2. העתק מדו״ח השמאי יישלח אליך על ידנו ואנו נישא במלוא עלות שכר טרחת השמאי אשר מונה על ידנו.

התיישנות:

עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממעוד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט.

טיפול בתביעה:

לאחר בדיקת נסיבות האירוע, תקינות המסמכים שנדרשו וכן בדיקת הכיסוי הביטוחי של מבוטח מנורה מבטחים ואחריותו לנזקיך – נודיעך עמדתנו.

יצירת קשר

לחברתנו מוקד טלפוני הממוקם במטה החברה בתל-אביב. המוקד מספק מידע בקשר לטיפול בתביעה ועדכון בנוגע לשלב בו התביעה נמצאת.

המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00, בימי ו', ערבי חג וחוה"מ בין השעות 8:00-12:00. מספר הטלפון של המוקד: 2000*.

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך. לבדיקת סטטוס תביעתך.

האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל ט.ל.ח.