דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

טיפולים מיוחדים בחו"ל

טיפולים מיוחדים בחו"ל

באם הנכם עומדים לעבור ניתוח בחו"ל, עליכם לפנות לחברתנו לקבלת אישור מראש לזכאותכם לתגמולי ביטוח, בטרם תבצעו את הניתוח. פנייה לקבלת אישור מראש לביצוע הניתוח מהווה תנאי לזכאותכם בהתאם לתנאי הפוליסה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

טרם הגשת התביעה אנא וודאו כי בידכם פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי לביצוע ניתוחים בחו"ל. ניתן לבדוק זאת במוקד השירות של חברתנו בטלפון מספר 03-7107957 או באמצעות המידע האישי. רשומים למידע האישי? לחצו כאן לכניסה.

מהן האפשרויות העומדות בפני?

1. באפשרותכם לבצע את הניתוח באופן פרטי באמצעות ספקי השירות (רופאים, בתי חולים) אשר מצויים בהסכם עם חברתנו לביצוע ניתוחים. תוכלו לבחור רופא מנתח מתוך רשימת רופאי ההסכם של חברתנו, הכוללת את מיטב המנתחים בתחום. אם הנכם מתקשים בבחירת מנתח או אם יש לכם שאלות, נשמח לסייע לך. אם תבצעו את הניתוח באמצעות רופא ובית חולים הנמצאים בהסכם עם חברתנו, לאחר אישור התביעה, אנו נעביר להם התחייבות לביצוע התשלום ונדאג לביצוע התשלום לאחר ביצוע הניתוח. לאחר ביצוע הניתוח תתבקשו להעביר אלינו בנוסף לטופס התביעה, את דו"ח הניתוח.

2. באפשרותכם לבצע את הניתוח באופן פרטי באמצעות מנתח ו/או בית חולים שאינם מצויים בהסכם עם חברתנו לביצוע ניתוחים. במצב זה עליכם להעביר אלינו את טופס התביעה כשהוא מלא על שלושת חלקיו ולצרף את הצעת המחיר מטעם המנתח ובית החולים לביצוע הניתוח. תקרות ההחזר בגין ניתוח שבוצע אצל נותני שירותים (מנתח, בית חולים) שאינם בהסכם עם חברתנו יעמדו על סכום ההחזר למנתח הסכם ולבית חולים שבהסכם עם חברתנו. את תקרות ההחזר נמסור לכם מיד עם אישור התביעה. לאחר ביצוע הניתוח תתבקשו להעביר אלינו בנוסף לטופס התביעה, את דו"ח הניתוח וכן קבלות מקוריות בגין התשלום עבורו.

מה עלי לעשות?

באם יש לכם כיסוי לביצוע ניתוחים בחו"ל, באפשרותכם להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח שלכם או ישירות לחברה. לצורך הגשת התביעה עליכם למלא ולהגיש טופס תביעה. לחצו כאן לטופס התביעה . באם הנכם מעוניינים שסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה יטפל בתביעתכם, יש למלא ולחתום על פיסקת המינוי המיועדת לכך בטופס התביעה.

מסמכים שיש לצרף

עליכם למלא את טופס התביעה הכולל שאלון פרטים אישיים וחלק שנועד למילוי על ידי הרופא המקצועי המטפל (רופא מקצועי המטפל בכם בקשר עם הבעיה הרפואית הקשורה לניתוח כגון, אורתופד, רופא נשים, קרדיולוג וכו') ולשלוח אלינו עם המסמכים הבאים:

1. מכתב הפניה של רופא מומחה.

2. מסמכים רפואיים המפרטים מהו הניתוח המבוקש ובאיזה מרכז רפואי בחו"ל מבוקש לבצעו.

3. מכתב הזמנה מבית החולים בחו"ל לביצוע הניתוח והערכת מחיר.

4. מסמכים רפואיים רלוונטיים: סיכום מחלה מבית החולים, סיכומי מחלה מאשפוזים קודמים, אם היו.

5. דו"ח ניתוח - יועבר לאחר ביצוע הניתוח.

6. קבלות על תשלומים בגין הניתוח - יועברו לאחר ביצוע הניתוח.

7. קבלות על תשלומים בגין כרטיסי טיסה והוצאות שהות - יועברו לאחר ביצוע הניתוח.

8. צילום המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק בנוגע לפרטי חשבון בנק המבוטח.

את המסמכים הנדרשים עליכם לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-health@menora.co.il
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744

מה צפוי בהמשך?

ברוב המקרים, אנו ניצור קשר עם המרכז הרפואי בחו"ל, נתאם עמו את ביצוע הניתוח ונעביר לו התחייבויות כספיות מתאימות. לאחר ביצוע הניתוח נסדיר מולו את התשלום. לעיתים, לא ניתן יהיה להתחייב ישירות למרכז הרפואי בחו"ל למימון עלות הניתוח. במקרה כזה יהיה עליכם לשלם עבור ביצוע הניתוח ולהמציא לנו את הקבלות המקוריות לצורך קבלת החזרים. ההחזר יועבר לחשבונכם עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים. אם ידרשו לנו מסמכים נוספים אנו נפנה אליכם לקבלם.

אם נאלץ לדחות את תביעתכם, אנו נשלח אליכם מכתב מנומק בו תפורטנה סיבות הדחייה.

מוקד טלפוני לשאלות ובירורים בנושא התביעה: 03-7107957.
שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הנה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, ועבור קטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 - בכפוף להוראות הדין. מודגש בזאת כי הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת או מאריכה את תקופת ההתיישנות.

מערכת הכללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מ- 1.9.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.08.2014 עד תאריך 31.08.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.3012 - לחץ כאן.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.