דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

טיפולי הפריה חוץ גופית

טיפולי הפריה חוץ גופית

בטרם ביצוע הטיפולים אנא צרי קשר עם מוקד השירות בחברתנו בטלפון 03-7107957 וודאי שאכן הכיסוי המבוקש מצוי בפוליסה שרכשת.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

אנו ממליצים להשתמש בתהליך הדיגיטלי החדש שלנו המאפשר לך להגיש בקשה להחזר רפואי בתהליך קל, מהיר ופשוט. במקרה של התייעצות ובמידה וקיימת זכאות יתקבל אישור מיידי! לחץ כאן למעבר למידע האישי וכניסה לתהליך.

מסמכים שיש לצרף לבקשה

1. הפניה לביצוע הפריה חוץ גופית.

2. קבלות.

3. צילום המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק בנוגע לפרטי חשבון בנק המבוטח את טופס התביעה.

לחילופין, ניתן להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח או ישירות לחברה. לצורך הגשת התביעה עליך למלא ולהגיש טופס תביעה. לחצו כאן לטופס התביעה. באם הנך מעוניינת שסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה יטפל בתביעתך יש למלא ולחתום על פיסקת המינוי המיועדת לכך בטופס התביעה.

את המסמכים הנדרשים עליך לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-health@menora.co.il.
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744.

מה צפוי בהמשך?

לאחר קבלת טופס התביעה ומסמכי התביעה, אנו נבדוק את זכאותך בהתאם לתנאי הפוליסה. אם הכל ברור ותקין אנו נאשר את זכאותך לכיסוי ביטוחי ונפצה אותך בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך עד 30 יום מקבלת כל המסמכים הדרושים. אם יתברר כי הפוליסה אינה מכסה את האירוע, תשלח אליך הודעה מתאימה עד 30 ימים לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים על ידנו.

מוקד טלפוני לשאלות ובירורים בנושא התביעה: 03-7107957.
שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00​.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ועבור קטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 - בכפוף להוראות הדין. מודגש בזאת כי הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת או מאריכה את תקופת ההתיישנות.

מערכת הכללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מ-1.9.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.08.2014 עד תאריך 31.08.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.3012 - לחץ כאן.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.