דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

נזק חלקי - תיקון במוסך הסדר/שלא במוסך הסדר

נזק חלקי - תיקון במוסך הסדר/שלא במוסך הסדר

אירעה תאונה לרכבך? אל דאגה, בדיוק לשם כך הנך מבוטח בחברתנו. בכוונתנו להעניק לך את הטיפול המקצועי והמסור ביותר וללוות אותך לכל אורך הדרך עד לסיום הטיפול התביעה. התביעה אותה תגיש לחברתנו יכולה לכלול דרישה לפיצוי בגין הנזק הישיר שנגרם לרכבך וכן בגין ירידת ערך צפויה אשר תיגרם לרכב עקב היותו מעורב בתאונה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה- לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עלי לעשות?

הנך יכול לפעול באחת מהדרכים המפורטות להלן:

אפשרות ראשונה – לתבוע את הנזקים שנגרמו לך, בעקבות התאונה, ישירות מהצד השלישי אשר גרם לנזק לרכבך. במקרה ותבחר באפשרות זו, לא תרשם לחובתך תביעה תחת הפוליסה ובעת החידוש תוכל ליהנות מהנחת העדר תביעות. בנוסף, לא תשלם השתתפות עצמית בגין תיקון הנזק.

אפשרות שניה – ניתן לתבוע את הנזקים שנגרמו לך על ידי הפעלת פוליסת רכב רכוש בחברתנו. במקרה ותבחר באפשרות זאת, יהיה עליך לשאת בתשלום השתתפות עצמית וכינון בהתאם לתנאי הפוליסה.

אם בחרת באפשרות השניה, הפעלת פוליסת רכב רכוש בחברתנו – נא העבר דיווח ראשוני בעת קרות מקרה ביטוח:

1. מומלץ לפנות באופן מיידי לסוכן הביטוח לקבלת ייעוץ והסבר לגבי תהליך התביעה.
2. לחברתנו מוקד דיווח טלפוני המקבל דיווחים על אירועי נזק לרכב ולרכוש שלגביהם החלטת להפעיל את הפוליסה בחברתנו. עם קבלת הדיווח, נפתחת תביעה חדשה על ידי המוקד ונשלח שמאי על פי בחירתך למקום האירוע. מספר הטלפון של המוקד: 2000*.
3. בכדי שנוכל לטפל בתביעה במהירות וביעילות, עלינו להעביר את כל פרטי התאונה לשמאי שיבחר על ידך או שיבחר באופן אקראי לחלוטין לבקשתך. המוקד הטלפוני יעביר את כל הפרטים של האירוע למשרד השמאי.
לרשימת שמאי חוץ
לדף הסבר בנוגע לזכויותיך בנושא שמאות רכב
לרשימת שמאים מכריעים

על מנת לפתוח תביעה, חובה לציין:
תאריך האירוע, שם המבוטח, מספר הרכב, מספר הפוליסה, שם הנהג, תאור האירוע ופרטי צד ג׳ (באם מעורב). בנוסף, בכדי שנוכל ליצור עמך קשר באופן מהיר ויעיל, חובה לציין: כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, ככל שקיימת, מס׳ טלפון קווי ונייד, מס׳ פקס וכתובת עדכנית למשלוח מכתבים באמצעות הדואר.

בחירה לתקן במסך הסדר:
במקרה של נזק תאונתי, באפשרותך לבחור מוסך מתוך רשימת מוסכי ההסדר של החברה. מוסכי ההסדר הנם מוסכים מורשים ועצמאיים שנבחרו על ידינו בקפידה מתוך מטרה לתת למבוטחינו טיפול מקצועי המפוקח ע״י שמאים מטעמנו. בנוסף, התיקון במוסכי ההסדר מקנה למבוטחינו שורה של הטבות נוספות. לרשימת מוסכי ההסדר.

רשימת ההטבות הניתנות בעת תיקון בפועל של הרכב במוסך הסדר:

א. כאשר הנזק מעל ההשתתפות העצמית, התשלום בגין התיקון יועבר ישירות למוסך ע״י החברה באופן שמימון תיקון הנזק מתבצע ישירות על ידינו למוסך מבלי שתצטרך לממן את התיקון (באם לא יתקבל אישור החברה מראש, תכיר החברה בתנאי ההסדר על פי המצוין בפוליסה אך התשלום למוסך יתבצע על ידך).
ב. טיפול מהיר, יעיל ונוח במוסכים מורשים ומקצועיים.
ג. השתתפות עצמית מופחתת (בנזקים הגבוהים מסכום ההשתתפות העצמית המקורי הנקוב בפוליסה).
ד. רכב חלופי מיידי – “מפתח תמורת מפתח״ החל מיום הכנסת הרכב למוסך (אם יש חוסר בחלק המצריך החלפה, תוגבל התקופה לקבלת רכב חליפי ל־ 7 ימים ממועד הגעת החלק עד לגמר התיקון).
ה. אחריות לתיקון רכב חדש – בגבולות אחריות היבואן.

אם אינך מעוניין לבחור לתקן במוסך הסדר:
עליך לתקן את רכבך במוסך שאינו נמנה על רשימת מוסכי ההסדר של חברתנו – התשלום למוסך יבוצע על ידך ישירות ואנו נחזיר לך את עלות התיקון, בכפוף לדו״ח השמאי ובניכוי השתתפות עצמית מלאה לפי תנאי הפוליסה וכן בניכוי דמי קימום הפוליסה.

מסמכים שיש להעביר:

1. טופס הודעה על תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו לרבות דרישה בכתב. לטופס הודעה
2. צילום ת.ז. ורשיון נהיגה של הנהג ברכב בעת האירוע.
3. צילום ת.ז. של בעל הרכב הרשום ברשיון הרכב.
4. צילום רשיון הרכב.
5. דו״ח שמאי בצירוף צילומים, במידה ומונה על ידך שמאי שלא מתוך רשימת שמאי החוץ. במידה ומינית שמאי (חוץ) מתוך רשימת השמאים של החברה – יועבר הדו״ח על ידו ישירות לחברתנו.
6. קבלות מקוריות בגין תיקון הרכב במקרה שבו הרכב תוקן במוסך שאינו נמנה על רשימת מוסכי ההסדר של חברתנו. את הקבלות יש להעביר לשמאי הרכב שבדק את הרכב בפועל. אם הנך זכאי להחזר מע״מ, באופן מלא או חלקי, עליך להמציא לנו צילום אישור משלטונות המע״מ / רואה חשבון, על גובה ההחזר לו הינך זכאי – אם בחרת במוסך הסדר, הנך פטור מסעיף זה.
7. אישור משטרה, במידה והאירוע דווח למשטרה.
8. אישור היעדר תביעות מלא ל־ 3 שנים האחרונות, ככל שקיים (זאת באם הרכב היה מבוטח באחת או יותר מ־ 3 השנים האחרונות אצל מבטח אחר).
9. טופס הורדה מהכביש מקורי חתום בידי משטרת ישראל, במידה והרכב הורד מהכביש על ידי המשטרה.
10. לצורך תביעת ירידת ערך, אם קיימת, יש להמציא פירוט עבר התביעות של הרכב בשלוש השנים האחרונות ולצרף דו״ח שמאי המתייחס לכל תאונה, אם ארעה (זאת באם הרכב היה מבוטח באחת או יותר מ־ 3 השנים האחרונות אצל מבטח אחר).
11. טופס פרטי חשבון בנק מעודכנים לצורך העברת תגמולי הביטוח ישירות לחשבונך, במידה ויגיע לך פיצוי כספי. במידה והמבוטח הינו חברה בע״מ – יש לצרף, בנוסף, צילום שיק מבוטל כדוגמה. לטופס פרטי חשבון בנק

את המסמכים הנדרשים עליך לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-prat@menora.co.il
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות רכב
  רח' אלנבי 115 ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-5663969

התיישנות

עפ"י חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, תקופת ההתיישנות של תביעת מבוטח לתגמולי ביטוח היא 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח. עצירת מרוץ ההתיישנות מתקיימת רק ע"י הגשת תביעה לבית משפט.

מה יקרה בהמשך?

פרטי התאונה והמסמכים שהעברת יועברו לבדיקה על ידנו. אם בחרת לתקן במוסך הסדר: עם השלמת הבדיקה של גובה הנזק - אנו נעביר למוסך המתקן את התשלום שאושר עבור תיקון הרכב. אם אושרה ירידת ערך לרכב עקב התאונה – יועבר הפיצוי בגין ירידת הערך לחשבון הבנק שלך והעתק מדו"ח השמאי יישלח אליך.

אם בחרת שלא לתקן במוסך הסדר: עם השלמת הבדיקה של הכיסוי הביטוחי וגובה הנזק - אנו נעביר לחשבון הבנק שלך את הפיצוי שאושר בניכוי השתתפות עצמית, כמפורט בפוליסה. במקביל יישלח אליך העתק מדו"ח השמאי המפרט את אופן החישוב של הפיצוי. אם תהיה בעיה לגבי הכיסוי הביטוחי או לגבי גובה הנזק - אנו נודיע לך על כך.

יצירת קשר

לחברתנו מוקד טלפוני הממוקם במטה החברה בתל-אביב. המוקד מספק מידע בקשר לטיפול בתביעה ועדכון בנוגע לשלב בו התביעה נמצאת.

המוקד פועל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00, בימי ו', ערבי חג וחוה"מ בין השעות 8:00-12:00. מספר הטלפון של המוקד: 03-7108083.

באתר האינטרנט של החברה ניתן למצוא, בין היתר, מעקב אחר התביעה ופירוט השלב בו נמצא הטיפול בתביעתך. לבדיקת סטטוס תביעתך.

כללים

למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מה- 01.05.2018 - לחץ כאן.
למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.08.2014 -30.04.2018 לחץ כאן.
למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 31.07.2014 -01.01.2013 - לחץ כאן.
למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.03.2012-31.12.2012 - לחץ כאן.
למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.06.2011-29.02.2012 - לחץ כאן.

האמור אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל ט.ל.ח.