דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הסדר ביטוח

מהו הסדר ביטוח? שמירה על כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים בתקופת אי עבודה או חל"ת (חופשה ללא תשלום).

בעת עזיבת מקום עבודה ו/או בתקופת אי-עבודה זמנית (דוגמת חופשת לידה מוארכת, חל"ת וכו') מופסקים התשלומים לקרן הפנסיה.

קרן הפנסיה אינה רק חיסכון פנסיוני - היא מספקת גם כיסוי ביטוחי למקרים של נכות (אובדן כושר עבודה), או חלילה מוות. בשל כך, חשוב לשמור על הכיסוי הביטוחי גם בתקופה של "בין עבודות" וזאת כדי להימנע מפגיעה בלתי הפיכה בזכויות הביטוחיות.

חשוב להבין את ההשלכות האפשרויות של פגיעה זו:

 • הקצבה המשולמת לשאירים (במקרה של מוות, חלילה) עלולה להיות נמוכה במידה משמעותית
 • אם לדוגמא אני גבר מעל גיל 41, בעת חידוש ההפקדות היקף הכיסוי הביטוחי שלי (לשאירים או לנכות) יהיה נמוך מהכיסוי שהיה לי לפני הפסקת ההפקדות
 • העדר ביטוח במקרה של נכות או מחלה שיתרחשו החל מהחודש הבא ועד למועד חידוש ההפקדות (גם אם תוגש תביעה לאחר מועד חידוש ההפקדות)
 • אובדן תקופת האכשרה שנצברה - וכתוצאה מכך, זכאות מוגבלת לכיסוי ביטוחי בגין נכות או מחלה, גם לאחר חידוש ההפקדות ובמשך 5 שנים ממועד חידוש ההפקדות
 • ייתכן כי נדרש יהיה למלא הצהרת בריאות חדשה במועד חידוש ההפקדות. משמעות הדברים עלולה להיות קבלה לקרן הפנסיה בתנאים מגבילים או במקרים מסוימים אף סירוב קבלה לקרן

שלבי הגשת בקשה להצטרפות להסדר ביטוח

שלב 1

הגשת בקשה דיגיטלית

להגשה
שלב 2

בדיקת תקינות המסמכים

שלב 3

אישור הבקשה

שלבי הגשת בקשה להצטרפות להסדר ביטוח

שלב 1

הגשת בקשה דיגיטלית

ממלאים את טופס הבקשה, מצרפים את המסמכים - ושולחים

להגשה

אז מה עושים כדי להמשיך ולשמור על הכיסוי הביטוחי?

 1. ניתן להצטרף להסדר ביטוח ולשמור על הכיסוי הביטוחי שלכם באופן זמני.
 2. הסדר ביטוח הינו תשלום דמי גמולים מופחתים (בגובה עלות הכיסוי הביטוחי בלבד, ללא תשלום דמי גמולים לצורך הגדלת הצבירה) כל עוד לא התחדשו תשלומים בגין העמית לקרן, לא בוצע פדיון כספי תגמולים או שהועברו לקופה אחרת, העמית לא הגיע לגיל תום ביטוח ואינו מקבל קצבת נכות או קצבת זקנה.
 3. הסדר הביטוח ייעשה לא יאוחר מתום 5 חודשים ממועד הפסקת התשלומים לקרן הפנסיה ולתקופה מקסימלית של עד 24 חודשים ממועד ההפקדה האחרונה, או לתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה (הקצר מביניהן).
 4. ניתן בכל רגע לבקש להפסיק ניכוי תשלומים עבור הסדר ביטוח.
 5. כמו כן, ניתן לבקש ניכוי תשלומים האמורים דרך הרשאה לחיוב חשבון. מומלץ לעשות זאת במצב שבו היתרה הצבורה ברכיב התגמולים בחשבון בקרן הפנסיה אינה מספיקה למימון עלות הכיסוי הביטוחי, אחרת יסתיימו הסדר הביטוח והכיסוי הביטוחי באופן אוטומטי. לצורך כך, יש למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון, ולטפל בהרשאה מול הבנק.
 6. אם אירע לעמית אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה) במהלך תקופת הסדר הביטוח, יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות, או לפנסיית השאירים לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים מלאים (לפני הסדר הריסק).
 7. איך מצטרפים להסדר ביטוח?
  קיימת זכאות להצטרפות להסדר ביטוח ככל שתקופת החברות הרצופה האחרונה לפני הפסקת ההפקדות (כלומר מספר החודשים שבהם בוצעו הפקדות ברצף לפני הפסקת ההפקדות הנוכחית) הייתה מעל 5 חודשים. להצטרפות להסדר ביטוח יש ללחוץ כאן.
 8. לסרטון הדרכה לרכישת הסדר ביטוח - לחצו כאן