דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות לבקשת הלוואה מקופות גמל וקרן השתלמות

עמית/ה יקר/ה, יש לך קופת גמל או קרן השתלמות ואת/ה נדרש/ת להוצאה חד-פעמית בלתי צפויה? הנה פתרון שיאפשר לך לקבל כסף מבלי לפגוע בזכויותיך בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות, ועם אפשרות לחסוך עוד בטווח הרחוק.

שלבי הגשת בקשה להלוואה

שלב 1

הגשת בקשה

להגשה
שלב 2

בדיקת תקינות המסמכים

שלב 3

אישור הבקשה ותשלום

שלב 4

מעקב אונליין

לאזור האישי

שלבי הגשת בקשה להלוואה

שלב 1

הגשת בקשה

מילוי בקשה דיגיטלית וצירוף מסמכים בהלוואה של בין 20,000 ש"ח עד 100,000 ש"ח ובגרייס מלא בלבד

להגשה

תנאים, מסלולים ומסמכים נדרשים


חשוב לדעת!

 1. בהלוואה של מינימום 20,000 ש"ח עד 100,000 ש"ח ובגרייס מלא בלבד – ניתן להגיש בקשה כאן
 2. להלוואה במסלולים אחרים ובמינימום 20,000 ש"ח - יש לפנות לנציג בטלפון 2000*
 3. אם נבחרה הלוואה על-פי לוח שפיצר או בלון, ההחזר יבוצע בתשלומים חודשיים באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק
 4. להחזר החודשי תתווסף עמלת גבייה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק בסך 4 ש"ח
 5. מילוי לא תקין של הטופס או הגשה ללא המסמכים הנדרשים עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. על כן מומלץ לעבור על הנחיות המפורטות מטה למסמכים הנדרשים


תנאי זכאות לקבלת הלוואה

 1. הסכום המינימלי למתן הלוואה הינו 20,000 ש"ח
 2. לא תינתן הלוואה לעמית אם קיימים עיקולים/שיעבודים בחשבונו, או בהיותו ”לקוח מוגבל” בחשבונות הבנק שבבעלותו
 3. בכספים נזילים ההלוואה הינה עד 78% מיתרת רכיב התגמולים בקופת הגמל או מיתרת החשבון העדכנית בקרן ההשתלמות (עד 68% בהלוואת גרייס מלא)
 4. בכספים נזילים במסלול מנייתי ההלוואה הינה עד 48% מיתרת רכיב התגמולים העדכנית בקופת הגמל או מיתרת החשבון העדכנית בקרן ההשתלמות
 5. בכספים שאינם נזילים ההלוואה הינה עד 28% מיתרת רכיב התגמולים העדכנית בקופת הגמל, או עד 48% מיתרת החשבון העדכנית בקרן השתלמות


מסלולי ריבית

 1. ריבית משתנה בלון – פריים – 0.5% (P-0.5%)
 2. ריבית משתנה גרייס מלא – פריים (P)
 3. ריבית משתנה שפיצר – פריים – 0.5% (P-0.5%)

  - שיעורי הריבית יתעדכנו מעת לעת בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של הקרן.


מסמכי בקשת ההלוואה

בקשת ההלוואה צריכה לכלול את הטפסים והמסמכים הבאים:

 1. הסכם הלוואה חתום על ידי. למילוי הטופס יש לפנות לנציג שירות ב-2000*
 2. צילום תעודת הזהות שלי, בו נראה בבירור תאריך ההנפקה
 3. צילום שיק מהחשבון אליו יופקד הכסף, או אישור על ניהול החשבון מהבנק
 4. שטר חוב חתום על ידי - יועבר למילוי מנציג השירות


אם ביקשתי הלוואה בהחזר חודשי בסך 2,000 ש"ח, עליי להוסיף לבקשה:

 1. תדפיסי חשבון עובר ושב בבנק (עו"ש) עבור שלושת החודשים האחרונים וכן אישור מסגרת אשראי בחשבון העובר ושב (עו"ש)


אם ביקשתי הלוואה בסך 500,000 ש"ח ומעלה בקופת גמל או קרן השתלמות נזילה, עליי להוסיף לבקשה:

 1. מסמכי רישום משכון מקוריים לצורך רישום הקופה ברשם המשכונות


אם ביקשתי הלוואה בסכום העולה על 20,000 ש"ח מקופת גמל שאינה נזילה, עליי להוסיף לבקשה:

 1. תדפיסי חשבון העו"ש בגין שלושת החודשים האחרונים. יש לשים לב! על התדפיסים להציג את ההכנסה החודשית השוטפת שלי בשלושת החודשים האחרונים
 2. אישור מסגרת אשראי בחשבון העו"ש
 3. אם אני עצמאי/ת - דו”ח פירוט הכנסות מרואה חשבון או יועץ מס


הרשאה לחיוב חשבון הבנק – בפנייך שתי אפשרויות:

 1. ניתן לפתוח הרשאה לחיוב חשבון באזור האישי בבנק. יש לזכור להגיש לנו את האישור שמתקבל, בו מופיעים גם פרטי חשבון הבנק. לתשומת לבך! כדי לפתוח את ההרשאה באזור האישי בבנק נדרש קוד המוסד, בהתאם לסוג הקופה או הקרן ממנה ביקשת את ההלוואה. לנוחיותך, הכנו רשימה מסודרת של קודי המוסד הרלוונטיים ברשימה מטה
 2. ניתן לגשת לבנק עם טופס הרשאה לחיוב חשבון ולצרפו למסמכי הבקשה כאשר הוא כולל חתימה של נציג הבנק + חותמת הבנק + חתימתך

טופסי הרשאה לחיוב חשבון

קופת גמל/קרן השתלמות
 • קופת גמל מור

  קוד מוסד: 54001
 • קופת גמל יתר ד

  קוד מוסד: 53947
 • מנורה השתלמות כללי

  קוד מוסד: 49818
 • קרן השתלמות אומגה

  קוד מוסד: 31707
 • קופת גמל לתגמולים ופיצויים

  קוד מוסד: 24147
 • קופת גמל להשקעה חיסכון טופ

  קוד מוסד: 07969
 • השתלמות עד 10% מניות

  קוד מוסד: 35882
 • קופת גמל אמיר כללי

  קוד מוסד: 35905