דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

חיסכון לכל ילד

בעמוד חיסכון לכל ילד תוכלו לצפות ביתרת הצבירה של ילדכם בתכנית קופת הגמל חיסכון לכל ילד

כולל ספרת ביקורת

תאריך הנפקת תעודת הזהות של ההורה

2 ספרות

2 ספרות

4 ספרות

אם אתה לקוח, הכל ממתין לךבאיזור האישי

* אני מצהיר כי פנייה זו לקבלת מידע נוגעת לי באופן אישי ו/או ללקוח שלי על פי הרשאה כדין. האחריות בקשר למידע האמור ו/או למידע שיעשה בו תחול עלי בלבד.