דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

חיסכון לכל ילד

בעמוד חיסכון לכל ילד תוכלו לצפות ביתרת הצבירה של ילדכם בתכנית קופת הגמל חיסכון לכל ילד

כולל ספרת ביקורת

תאריך הנפקה

2 ספרות

2 ספרות

4 ספרות

אם אתה לקוח, הכל ממתין לךבאיזור האישי

* אני מצהיר כי פנייה זו לקבלת מידע נוגעת לי באופן אישי ו/או ללקוח שלי על פי הרשאה כדין. האחריות בקשר למידע האמור ו/או למידע שיעשה בו תחול עלי בלבד.