בדיקת תוקף ביטוח

השירות הבא מאפשר לך, צד ג', לבדוק האם לרכב שפרטיו יוזנו להלן, קיימת, בתאריך נתון, פוליסת ביטוח רכב רכוש (מקיף/צד ג') בתוקף של חברת מנורה.
לקבלת מידע, עליך להזין את מספר הרישוי של הרכב המעורב ותאריך האירוע . ניתן לקבל נתונים מעודכנים לתאריך (תאריך נוכחי – 1)
* למען הסר ספק - המערכת מספקת נתונים אודות ביטוח רכב רכוש (מקיף/צד ג') בלבד ואינה מספקת מידע אודות ביטוחים אחרים, ככל שקיימים, בקשר עם הרכב.

*מספר רישוי רכב:
*תאריך האירוע:
להמשך הבדיקה, אנא הזן את הטקסט המופיע בתמונה
רענן השמע