דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ניתוחים פרטיים בארץ

ניתוחים פרטיים בארץ

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

אם התעורר אצלכם הצורך לעבור ניתוח, חשוב כי תפנו לחברתנו לקבלת אישור מראש לזכאותכם לתגמולי ביטוח, בטרם תבצעו את הניתוח. אי פנייה לקבלת אישור לביצוע הניתוח מראש עלולה לפגוע בזכאותכם לקבלת תגמולי ביטוח.

כאשר מועד הניתוח קרוב - יש להתקשר למוקד התביעות שלנו בטלפון 03-7107957 כדי שנוכל לטפל בתביעה בעדיפות גבוהה.

מהן האפשרויות העומדות בפני לביצוע הניתוח?

1. באפשרותכם לבצע את הניתוח באופן פרטי באמצעות ספקי השירות (רופאים, בתי חולים) אשר מצויים בהסכם עם חברתנו לביצוע ניתוחים. תוכלו לבחור רופא מנתח מתוך רשימת רופאי ההסכם של חברתנו, הכוללת את מיטב המנתחים בתחום. תוכלו להיעזר במנגנון החיפוש שבאתר לבחירת מנתח. אם הנכם מתקשים בבחירת מנתח או אם יש לכם שאלות, תוכלו להתייעץ עם סוכן הביטוח שלכם או עם מוקד התביעות של חברתנו בטלפון 03-7107957.

2. באפשרותכם לבצע את הניתוח באופן פרטי באמצעות מנתח ו/או בית חולים שאינם מצויים בהסכם עם חברתנו לביצוע ניתוחים. במצב זה עליכם להעביר אלינו את טופס התביעה כשהוא מלא על שלושת חלקיו ולצרף את הצעת המחיר מטעם המנתח ובית החולים לביצוע הניתוח. תקרות ההחזר בגין ניתוח שבוצע אצל נותני שירותים (מנתח, בית חולים) שאינם בהסכם עם חברתנו יעמוד על סכום ההחזר למנתח הסכם ולבית חולים שבהסכם עם חברתנו. את תקרות ההחזר תוכלו לראות באתר האינטרנט שלנו. לאחר ביצוע הניתוח תתבקשו להעביר אלינו בנוסף לטופס התביעה, את דו"ח הניתוח וכן קבלות מקוריות בגין התשלום עבורו.

3. פיצוי מיוחד במקרה של ביצוע ניתוח ללא השתתפותנו - אם עברתם או הנכם מתעתדים לעבור ניתוח בבית חולים ציבורי במימון קופת החולים שלכם או שיש באפשרותכם לעבור את הניתוח בבית חולים פרטי במימון הביטוח המשלים של קופת חולים בה אתה חבר (שב"ן - כללית מושלם/פלטינום, מכבי זהב, לאומית זהב, מאוחדת עדיף/שיא) או באמצעות מבטח אחר - אפשרות זאת עשויה להיות עדיפה מבחינתכם משום שאז תבצעו את הניתוח בהתאם לבחירתכם וגם תזכו לפיצוי מיוחד מאתנו בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם.

עלי לעבור ניתוח, מה עליי לעשות?

אנו ממליצים להשתמש במערכת למילוי טופס תביעה דיגיטלי, הדרך הקלה והמהירה להגשת תביעה.

לחילופין, באפשרותכם להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח שלכם או ישירות לחברה. לצורך הגשת התביעה עליכם למלא ולהגיש את טופס התביעה לפיצוי בגין ניתוח ולשלוח אלינו עם המסמכים הבאים:

1. שאלון למילוי על-ידי הרופא המקצועי המטפל ועל ידי הרופא המנתח - ככל שבחרתם רופא מנתח (חלק ב' לטופס התביעה).
2. טופס ויתור סודיות רפואית חתום על ידי המבוטח (חלק מטופס התביעה).
3. אם הוגשה תביעה לקופת החולים בה אתה חבר או למבטח אחר, יש לציין את החלטת הקופה או המבטח האחר.
4. צילום המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק בנוגע לפרטי חשבון בנק המבוטח.

לחצו כאן לטופס התביעה.

במקרה שמדובר בניתוח שמועדו קרוב, אנא ציינו זאת באופן בולט על גבי טופס התביעה ואנו נטפל בפנייתכם בעדיפות גבוהה. במקרה כזה מומלץ ליצור קשר עם מוקד השירות שלנו בטלפון 03-7107957 על מנת להבטיח כי התביעה תטופל בהקדם האפשרי.

את המסמכים הנדרשים עליכם לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • אנו ממליצים להשתמש במערכת למילוי טופס תביעה דיגיטלי, הדרך הקלה והמהירה להגשת תביעה.
 • ​ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-surg@menora.co.il
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744

עברתי ניתוח, מה עלי לעשות?

ביצעתם ניתוח על ידי מנתח או בית חולים שאינו בהסכם עם החברה או ביצעת ניתוח שמומן על ידי גורם אחר (קופת חולים, שירותי בריאות נוספים, מבטח אחר), באפשרותכם להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח שלכם או ישירות לחברה.

עליכם למלא ולהגיש את טופס התביעה לפיצוי בגין ניתוח ולשלוח אלינו עם המסמכים הבאים:

1. שאלון למילוי על ידי הרופא המקצועי המטפל ועל ידי הרופא המנתח (חלק ב' לטופס התביעה).

2. מכתב הפנייה לניתוח, סיכום ניתוח, סיכום אשפוז.

3. קבלות על תשלומים בגין ניתוח שבוצע באופן פרטי או אם שולמה השתתפות עצמית.

4. טופס ויתור סודיות רפואית חתום על ידי המבוטח (חלק מטופס התביעה).

5. אם תביעה מומנה על ידי קופת חולים או מבטח אחר - יש לצרף את החלטת הקופה או מבטח אחר.

6. צילום המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק בנוגע לפרטי חשבון בנק המבוטח.

את המסמכים הנדרשים עליכם לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-surg@menora.co.il.
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  רח' אלנבי 115 ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744

במקרה של טיפול מחליף ניתוח

אם הנכם מחזיקים בכיסוי מחליף ניתוח וברצונכם לעבור טיפול מחליף ניתוח, עליכם להמציא גם את המסמכים הבאים:

1. המלצה לביצוע הניתוח שאותו מחליף הטיפול.

2. מכתב הפניה לטיפול מחליף הניתוח.

מה צפוי בהמשך?

לאחר קבלת כל המסמכים שנדרשו, נודיעכם בכתב את החלטתנו באשר לתביעתכם לקבלת תגמולי ביטוח בהתאם להוראות הפוליסה שברשותכם ותוך 30 יום מקבלת כל המסמכים הדרושים לבירור התביעה.

אם בחרתם לעבור את הניתוח באמצעות מנתח הסכם ובית חולים שבהסכם עם חברתנו, אנו נעביר למנתח ולבית החולים התחייבויות כספיות מתאימות למימון הניתוח ונסדיר מולם ישירות את התשלום לאחר ביצוע הניתוח.

אם בחרתם לעבור או עברתם את הניתוח באופן פרטי על ידי מנתח ו/או בית חולים שאינם מצויים בהסכם עם חברתנו לביצוע הניתוח, אנו נחזיר לכם את עלות הניתוח על פי התעריפים המקובלים אצלנו למנתח/בית חולים בהתאם לסוג הניתוח שעברתם לאחר שיתקבלו אצלנו טופס התביעה, דו"ח ניתוח וקבלות מקוריות. לאחר שתאושר זכאותכם, תגמולי הביטוח יועברו לחשבון הבנק שלכם תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים הדרושים לטיפול בתביעתכם.

אם בחרתם לעבור או עברתם את הניתוח ללא השתתפות של חברתנו במימון התביעה (באמצעות קופת החולים בה הנכם חברים או במסגרת ביטוח משלים בקופה או באמצעות מבטח אחר) - אנו נודיע לכם מהו סכום הפיצוי לו תהיה זכאים בהתאם לסוג הניתוח שבוצע ובכפוף להמצאת סיכום ניתוח. תגמולי הביטוח יועברו לחשבון הבנק שלכם תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים הדרושים לטיפול בתביעתכם.

בירורים נוספים

לעיתים נבקשכם להיבדק על ידי רופא שימונה על ידנו. הבדיקה הינה על חשבוננו ותתואם אתכם מראש. ישנם מקרים אשר יהיה עלינו לעיין במסמכים רפואיים נוספים כגון תיקים רפואיים מקופת חולים ו/או בית חולים בטרם נוכל לקבל החלטה בתביעה. אנו נודיעכם על כך. פנייה כאמור לאיסוף תיקים רפואיים עשויה להאריך את משך הטיפול בתביעה, אולם אנו נעשה ככל שביכולתנו לזרז את הטיפול בתביעתכם.

מוקד טלפוני לשאלות ובירורים בנושא התביעה: 03-7107957.
שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הנה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ועבור קטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 - בכפוף להוראות הדין. מודגש בזאת כי הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת או מאריכה את תקופת ההתיישנות.

מערכת הכללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מ- 1.9.2019 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.08.2014 עד תאריך 31.08.2019 - לחץ כאן
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחץ כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.3012 - לחץ כאן.