שם המוקד טלפון/פקס כתובת למשלוח דואר שעות פעילות המוקד
מרכז דיווח - תאונות, רכב ורכוש טלפון: 2000*
פקס:   03-7602085
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
merkazd@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 ויום ו' בין השעות 8:00-12:00. לאחר שעות הפעילות המוקד יפעל במתכונת חירום
מוקד רכב ורכוש טלפון: 2000*
פקס:   03-5663969 או 03-7604033
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-elementary@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
מוקד תביעות גוף חובה טלפון: 2000*
פקס:   03-7604059
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-elementary@menora.co.il
ימים א'-ה' הין השעות 8:00-16:00
מוקד חבויות טלפון: 2000*
פקס:   03-7107808
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-elementary@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
מוקד ביטוח חיים טלפון: 2000*
פקס:   03-7602746
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-life@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
מוקד ביטוח בריאות טלפון: 2000*
פקס:   03-7601046
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-health@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 הזמנת רופא 24 שעות
מוקד תביעות חיים טלפון: 2000*
פקס:   03-7608032
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-health@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
מוקד ביטוח שיניים טלפון: 2000*
פקס:   03-7601047
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
teviotshinaim@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
מוקד מכירות ביטוח נסיעות לחו"ל טלפון: 072-3838102
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
toptravel-sale@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00
מוקד חירום רפואי בחו"ל IMA טלפון: 03-9206911
פקס:   03-9226380
24 שעות
מוקד תמיכה טכנית באינטרנט טלפון: 03-7108900
פקס:   072-2238190
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00
מוקד עיקולים טלפון: 03-7107608
פקס:   03-7605690
ת.ד 927, מיקוד 6100802
ikulim@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:30
מוקד מעסיקים טלפון: 03-7107680
פקס:   03-7604006
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-maasik@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
מרכז דיווח - תאונות, רכב ורכוש
טלפון: 2000*
פקס:   03-7602085
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
merkazd@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 ויום ו' בין השעות 8:00-12:00. לאחר שעות הפעילות המוקד יפעל במתכונת חירום

מוקד רכב ורכוש
טלפון: 2000*
פקס:   03-5663969 או 03-7604033
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-elementary@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

מוקד תביעות גוף חובה
טלפון: 2000*
פקס:   03-7604059
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-elementary@menora.co.il
ימים א'-ה' הין השעות 8:00-16:00

מוקד חבויות
טלפון: 2000*
פקס:   03-7107808
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-elementary@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

מוקד ביטוח חיים
טלפון: 2000*
פקס:   03-7602746
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-life@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

מוקד ביטוח בריאות
טלפון: 2000*
פקס:   03-7601046
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-health@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 הזמנת רופא 24 שעות

מוקד תביעות חיים
טלפון: 2000*
פקס:   03-7608032
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-health@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

מוקד ביטוח שיניים
טלפון: 2000*
פקס:   03-7601047
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
teviotshinaim@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

מוקד מכירות ביטוח נסיעות לחו"ל
טלפון: 072-3838102
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
toptravel-sale@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00

מוקד חירום רפואי בחו"ל IMA
טלפון: 03-9206911
פקס:   03-9226380
24 שעות

מוקד תמיכה טכנית באינטרנט
טלפון: 03-7108900
פקס:   072-2238190
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00

מוקד עיקולים
טלפון: 03-7107608
פקס:   03-7605690
ת.ד 927, מיקוד 6100802
ikulim@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:30

מוקד מעסיקים
טלפון: 03-7107680
פקס:   03-7604006
ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
moked-maasik@menora.co.il
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00