כיסויים ביטוחים- איך נקבע היקף הכיסוי הביטוחי במבטחים החדשה?

כיסויים ביטוחים- מה משמעות המושג "תקופת אכשרה"?

כיסויים ביטוחים- האם ניתן להחליף מסלולי ביטוח בקרן הפנסיה?

כיסויים ביטוחים- בחרתי במסלול מסוים ולאחר מכן שיניתי את דעתי, מה אני יכול לעשות?

כיסויים ביטוחים- האם בכל החלפה של מסלול ביטוח נדרשת צבירה של תקופת אכשרה חדשה?

כיסויים ביטוחים- יש לי כבר כיסוי ביטוחי במקום אחר, האם ניתן לוותר על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה?

כיסויים ביטוחים- מה יקבל מבוטח שבחר לוותר על הכיסוי הביטוחי שלו בגיל שישים ולאחר תקופה מסויימת הפך לנכה?

כיסויים ביטוחים- מה יקבלו שאריו של מבוטח שבחר לוותר על הכיסוי הביטוחי שלו בגיל שישים ולאחר תקופה מסויימת נפטר?

כיסויים ביטוחים- מה קורה לזכויות של מבוטח שמפסיק להפקיד בקרן הפנסיה?

כיסויים ביטוחים- האם מבוטח שהגיע לגיל שישים ומעוניין להמשיך לחסוך בקרן הפנסיה חייב להמשיך ולבטח את עצמו בכיסויים ביטוחים לנכות ולשארים?

כיסויים ביטוחים- האם ניתן לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה גם במקרה של הפסקת הפקדות?

כיסויים ביטוחים- מה המשמעות של אי שמירה על הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה במקרה של הפסקת הפקדה?

כיסויים ביטוחים- מה קורה לתקופת האכשרה במקרה של הפסקת הפקדות?

כיסויים ביטוחים- האם לאחר שמבוטח הצטרף לקרן הפנסיה עשוי להשתנות הכיסוי הביטוחי שלו?

קצבת זקנה- באיזה גיל ניתן להתחיל לקבל קצבה?

קצבת זקנה- האם קצבת זקנה חייבת במס?

קצבת זקנה- איך מחושבת קצבת זקנה בקרן הפנסיה?

קצבת זקנה- יש לי סכום חיסכון צבור בקרן פנסיה, אבל אני לא מפקיד לשם כספים באופן שוטף, האם כשאגיע לגיל הפרישה קצבת הזקנה שלי תחושב אחרת?

קצבת זקנה- הגעתי לגיל הפרישה, אבל צברתי סכום קטן מאוד בקרן הפנסיה, האם אוכל לקבלו בסכום חד פעמי?

קצבת זקנה- מדוע יש הבדל במקדם ההמרה לקצבה בין מי שנשוי למי שאינו נשוי?

קצבת זקנה- האם הקצבה החודשית צמודה למדד?

קצבת זקנה- האם הקצבה החודשית יכולה לרדת?

קצבת זקנה- מה קורה עם הכספים לאחר מותי?

קצבת זקנה- למה זכאית בת זוגו של פנסיונר שנפטר?

קצבת זקנה- האם עמית יכל לבחור שלא להשאיר פנסיה לבת זוגו?

קצבת זקנה- האם עמית שאין לו בת זוג וילדים יוכל להבטיח תשלומי פנסיה לאחר מותו למישהו אחר?

קצבת זקנה- כיצד בחירה בהבטחת תשלומים משפיעה על גובה הקצבה השוטפת שתשולם לפנסיונר?

קצבת זקנה- למה הכוונה בהיוון קצבה?

קצבת זקנה- כיצד בחירה בהיוון קצבה משפיעה על גובה הקצבה השוטפת שתשולם לפנסיונר?

קצבת זקנה- כיצד תושפע הקצבה של שאירי פנסיונר שבחר בהיוון קצבה ונפטר?

קצבת זקנה- התחלתי לקבל קצבת זקנה וכעת אני מעוניין למשוך חלק מהכסף?

קצבת זקנה- הגעתי לגיל פרישה אך אני ממשיך לעבוד, האם אני חייב לקבל קצבה?

קצבת זקנה- אם התחלתי לקבל קצבה בגיל מבוגר יותר, האם אני אקבל קצבה חודשית גבוהה יותר?

קצבת זקנה- הגעתי לגיל שישים ואני מעוניין לצמצם את היקף העבודה שלי, האם ניתן במקביל לקבל קצבת זקנה קטנה יותר?

קצבת זקנה- מה קורה אם לאחר שפרשתי לזקנה אתגרש מאשתי/ אפרד מהידועה לציבור שלי- שפרטיהן צוינו בבקשת ההמרה לפנסיית זקנה?

קצבת נכות- מי זכאי לקצבת נכות מקרן פנסיה?

קצבת נכות- האם שמירת הריון נחשבת כנכות?

קצבת נכות- האם הקרן מעניקה ביטוח סיעודי?

קצבת נכות- מי קובע האם המבוטח עונה על ההגדרה?

קצבת נכות- האם ניתן לצרף רופא מטעמי לוועדה הרפואית?

קצבת נכות- מהן דרגות הנכות האפשריות?

קצבת נכות- האם ניתן למצוא הגדרות נכות שונות בקרנות פנסיה שונות?

קצבת נכות- מה זה שחרור מפרמיה?

קצבת נכות- מה היא פרנצ'יזה?

קצבת נכות- מה היא קצבת נכות מתפתחת?

קצבת נכות- האם כל המבוטחים בקרן פנסיה זכאים לתשלום מקרן הפנסיה במקרה נכות?

קצבת נכות- האם מבוטח שהוגדר כמי שאיבד את כושרו לעבוד על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לקצבת נכות גם מקרן הפנסיה?

קצבת נכות- האם מבוטח יכול לתבוע קצבת נכות מהקרן בכל גיל?

קצבת נכות- כיצד מחושבת הקצבה לה יהיה זכאי הנכה?

קצבת נכות- מהי קצבת הנכות המירבית אותה ניתן לקבל?

קצבת נכות- האם נכה חייב לקבל קצבה, או שהוא רשאי למשוך כסף בסכום חד פעמי?

קצבת נכות- מבוטח פעיל שהפך נכה זמן קצר לאחר שהצטרף לקרן הפנסיה, יהיה זכאי לקצבת נכות נמוכה?

קצבת נכות- למה זכאים השאירים במקרה פטירה של נכה?

קצבת נכות- האם יש מגבלות מיוחדות החלות על מי שקיבל קצבת נכות מקרן פנסיה?

קצבת נכות- האם מי שמקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה רשאי לעבוד במקביל?

קצבת נכות- כיצד ניתן לערער?

קצבת נכות- האם קצבת הנכות שמשלמת קרן הפנסיה מקוזזת כנגד קצבאות מגורם שלישי?

קצבת נכות- מה פרק הזמן שבו ניתן להגיש בקשה לקצבת נכות?

קצבת שאירים- כיצד נקבע מי יהיה זכאי לתשלום מקרן הפנסיה במקרה פטירת מבוטח בקרן?

קצבת שאירים- למשך איזו תקופה זכאים השאירים לקצבה?

קצבת שאירים- האם השאירים חייבים לקבל קצבה, או שהם רשאים למשוך כסף בסכום חד פעמי?

קצבת שאירים- צברתי סכום כסף גדול בקרן הפנסיה, מה יקרה לו במידה ואני אמות לפני הפנסיה?

קצבת שאירים- קצבת השארים שנקבעה לנו קטנה מאוד, האם ניתן במקרה זה למשוך את הכסף בסכום חד פעמי?

קצבת שארים- האם גם ידועה בציבור זכאית לקצבת שאירים?

קצבת שארים- האם גם זוגות חד מינים זכאים לקצבת שארים?

קצבת שאירים- ואם המבוטח מעונין להוריש את הכספים לאנשים אחרים/נוספים מלבד השאירים?

קצבת שאירים- כיצד מחושבת הקצבה לה יהיו זכאים השאירים במקרה מוות?

קצבת שארים- כיצד מחושבת הקצבה לה יהיו זכאים שאירים של מבוטח לא מבוטח?

קצבת שאירים- עמית מבוטח נפטר זמן קצר לאחר שהצטרף לקרן הפנסיה, האם בת זוגו תהיה זכאית עקב כך לקצבת שאירים נמוכה?

קצבת שארים- מה לגבי מבוטח שנפטר ואין לו שאירים על פי הגדרתם בתקנון הקרן?

קצבת שארים- האם אלמנה המקבלת קצבת שאירים ממשיכה להיות זכאית לתשלומי הפנסיה גם לאחר נישואים מחדש?

קצבת שארים- מה פרק הזמן שבו ניתן להגיש בקשה לקצבת שארים ביחס לעמית מבוטח שנפטר?

פנסיית חובה- אני עובד במקום עבודה כבר חמישה חודשים, האם צריך להפקיד לי לפנסיה?

פנסיית חובה- האם אני צריכה לשלם לפנסיה עבור עוזרת הבית שלי?

פנסיית חובה- יש לי עובד שהגיע לגיל פרישה, האם אני מחוייב להפקיד לו לפנסיה?

פנסיית חובה- אני עובד לפי שעות, האם אני זכאי לפנסיה?

פנסיית חובה- האם אני יכל לחסוך במסגרת צו ההרחבה בקופת גמל?

פנסיית חובה- המעסיק מפקיד לי לפנסיה, האם אני זכאי גם לפיצויים?

פנסיית חובה- סיום עבודה ופנסיה חובה

מסלולי יעד לפרישה- מה הם מסלולי יעד לפרישה?

מסלולי יעד לפרישה- מה הם נכסים תנודתיים?

מסלולי יעד לפרישה- האם מדובר במוצר חדש?

מסלולי יעד לפרישה- כיצד פועלים מסלולי היעד?

מסלולי יעד לפרישה- מה היתרון של מסלולי היעד על המסלול הכללי?

מסלולי יעד לפרישה- בקרן הפנסיה שלי יש מסלולים יעודים לאגרות חוב ולמניות, ביניהם אני יכול לעבור כל הזמן. מה הבדל בין זה לבין מסלול יעד?

מסלולי יעד לפרישה- כיצד ניתן לבחור מסלול יעד?

מסלולי יעד לפרישה- האם ניתן לבחור מסלול יעד שונה לפיצויים ותגמולים?

מסלולי יעד לפרישה- מה קורה כאשר מגיע היעד לפרישה?

מסלולי יעד לפרישה- אני היום בן ארבעים, האם אני יכול לבחור מסלול יעד לפרישה 2020, אל אף שאני לא אצא לפנסיה באותה שנה?

מסלולי יעד לפרישה- אני היום בן ארבעים, האם אני יכול לבחור במסלול יעד לפרישה 2050?