מהו זמן הטיפול בתביעה?

מהי תקופת אכשרה?

איפה ניתן לקבל מידע נוסף אודות הכיסויים בפוליסת הביטוח?

מהי החרגה רפואית?

מהי תוספת רפואית?

מה עליי לעשות אם אני מעוניין בהוספת כיסוי ביטוחי?

מדוע אני צריך לחתום על טופס וויתור סודיות?

מה ההבדל בין שיפוי לפיצוי?

מהו גובה הכיסוי שרכשתי בפוליסה? (תרופות שלא בסל, השתלות, ניתוחים וכולי... )

האם ניתן לצרף ילדים לפוליסת בריאות שלי?

איפה ניתן למצוא את רשימת הרופאים שעובדים עם מנורה?