מיזוג קופות- קיבלתי מכתב ממנורה מבטחים גמל, האם אני נפגע מהתהליך?

מיזוג קופות- האם המבחר של מסלולי ההשקעה יצטמצם?

מיזוג קופות- אני לא מעוניין בשינוי, מה ניתן לעשות?

מיזוג קופות- האם עלי לבצע שינוי כלשהו בהתאם למיזוג?

מיזוג קופות- האם עלי לדווח למעסיק בדבר המיזוג?

מיזוג קופות- האם בעקבות מיזוגי קופות גמל משתנים מספרי חשבון העמית בקופה המתמזגת?

מיזוג קופות- עד מתי יתקבלו בקשות הצטרפות ו/או העברות לקופות הנקלטות?

מיזוג קופות- ביקשתי להצטרף לקופה שלא בוצע בה מיזוג, באמצעות טופס ישן, האם יכובד?

מיזוג קופות- מתי יעודכנו הטפסים?

מיזוג קופות- האם גופים יוכלו לדחות בקשה להעברת כספים ממנורה בשל המיזוג?

מיזוג קופות- האם מנורה תוכל לדחות בקשה להעברת כספים ממנורה בשל המיזוג?

מיזוג קופות- מה יקרה להפקדות המועברות ע"י מס"ב או הוראות קבע?