דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תשואות והרכב נכסים

  מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)

 • מסלול כללי

   למידע נוסף תיק בעל מדיניות השקעה כללית סלול כללי

  תיק בעל מדיניות השקעה כללית.

  למידע נוסף
 • מסלול הלכה

  תיק בעל מדיניות השקעה כללית. המסלול קיבל כשרות מבד"ץ העדה החרדית ובד"ץ בית יוסף ומתאים למבוטחים שרוצים לשלב חיסכון בקרן פנסיה עם כללי ההלכה היהודית. 

  למידע נוסף
 • מסלול מניות

  תיק בעל מדיניות השקעהבין 60% ל-70% מנכסיה במניות סחירות בארץ ובעולם.

  למידע נוסף
 • מסלול אג''ח

  תיק אשר אינו משקיע במניות, לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2020

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2020.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2025

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2025.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2030

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2030.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2035

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2035.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2040

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2040.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2045

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2045.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2050

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2050.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2055

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2055.

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2060

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2060.

  למידע נוסף
 • תיק פנסיונרים

  תיק התחייבויות הקרן לפנסיונרים, חוסכים אינם יכולים להצטרף למסלול זה.

  למידע נוסף
 • תיק פנסיונרים זכאים

  תיק התחייבות הקרןלפנסיונרים זכאים (פנסיונרים של הקרן שמועד זכאותם לפנסיה חל לפני 31 לדצמבר 2003), חוסכים ופנסיונרים עתידיים אינם יכולים להצטרף למסלול זה.

  למידע נוסף
 • מקבלי פנסיה חדשים

  מסלול המיועד לפנסיונרים שהחלו לקבל קצבה החל מינואר 2018. כנגד התחייבויות הקרן לפנסיונרים , זכאית הקרן לאגרות חוב מסוג "ערד" בשיעור של 60% מהיקף התחייבויות הקרן לאותם פנסיונרים. יתרת הנכסים מושקעת בשוק החופשי.

  למידע נוסף
 • מסלולים שהיו פעילים בעבר

  למידע נוסף

  מנורה מבטחים משלימה

 • מסלול יעד לפרישה 2060

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2060. 

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2055

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2055

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2050

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2050. 

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2045

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2045. 

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2040

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2040. 

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2035

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2035. 

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2030

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2030. 

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2025

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2025. 

  למידע נוסף
 • מסלול יעד לפרישה 2020

  מסלול השקעה המתאים עצמו לטווח הפרישה של חוסכים המתכננים לפרוש בסמוך לשנת 2020.

  למידע נוסף
 • פנסיונרים

  מנורה מבטחים משלימה המיועדת למנהלים, עובדים שכירים ועצמאיים ואשר משקיעה את כספי העמיתים בשוק ההון.

  למידע נוסף
 • מקבלי פנסיה חדשים

  מסלול המיועד לפנסיונרים שהחלו לקבל קצבה החל מינואר 2018. 

  למידע נוסף
 • מסלולים שהיו פעילים בעבר

  למידע ינוסף