דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הפקדות סוף שנה

השינויים בכללי מס הכנסה לעצמאיים

בעבר היה נהוג להתייעץ עם יועץ המס בסוף השנה ולבצע הפקדות לקופות הגמל בכדי להנות מהטבות אותם מציע מס הכנסה. החל משנת 2008, כספים שיופקדו לקופות גמל או ביטוחי מנהלים יתקבלו כקצבה בלבד. כך כל אפיקי החיסכון הפנסיוני הפכו להיות קצבתיים. יחד עם ביטול אפיקי החיסכון ההונים הושוו הטבות המס בין המכשירים הפנסיונים, קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים.

לשינויים אלו השפעה מרחיקת לכת על החסכון ארוך הטווח שלך כעצמאי. בכדי למקסם את החסכון שלך לגיל הפרישה ואת הטבות המס, פיתחנו עבורך במנורה מבטחים פנסיה מגוון של פתרונות הנותנים מענה אופטימלי לשינויים תוך התאמתם באופן אישי ע"פ צרכיך והעדפותיך.

הטבות המס לעמית עצמאי

הפקדה לקרן השתלמות

בהפקדות למנורה מבט חים פנסיה יכול עצמאי לקבל הטבות מס של עד 16% מההכנסה המזכה (17,200 ש"ח נכון ל-2017) על פי הפירוט שלהלן:

  • עד 7% לניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס - הטבת ניכוי על פי המס השולי).
  • עד 5% לזיכוי (החזר מס של 35% לתכנית הפנסיה).
  • עד 4% נוספים לניכוי.


מעבר מהיר לשיקולי מס

תקרות הכנסה לשנת 2017:

לעצמאי - 17,200 ש"ח לחודש (206,400 ש"ח לשנה).

לגבי תשלום לאובדן כושר עבודה

יינתן ניכוי נוסף למשלם. הניכוי המירבי עד 3.5% כפול ההכנסה ומוגבל ב-4 כפול השכר הממוצע במשק

3.5% כפול 38,692 ש"ח.

עצמאים:

  • זיכוי בתוכנית לעצמאיים 5% 
  • ניכוי בתוכנית לעצמאיים 11% 
  • סה"כ - 16% 


דוגמא: עצמאי בעל הכנסה חודשית של 10,000 ש"ח. אם יפקיד בתוכנית - זיכוי + ניכוי 16% כפול 10,000 ש"ח, 1,600 ש"ח בחישוב חודשי או 19,200 בחישוב שנתי.

דוגמא: עצמאי בעל הכנסה חודשית של 35,000 ש"ח. יוכל לבצע הפקדות בתוכנית ולנצל - זיכוי + ניכוי 16% כפול 17,200 ש"ח. ובנוסף עד 3.5% כפול 38,692 ש"ח לא.כ.ע כספים שעולים על תקרת ההפקדות לקרן פנסיה מקיפה, יופקדו מנורה מבטחים משלימה.

חשוב לזכור: תקרת ההפקדה החודשית לקרן הפנסיה גבוהה יותר מתקרת ההכנסה לצורך הטבות מס, ניתן להפקיד סכומים הגבוהים יותר מתקרת ההכנסה ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני לעתיד.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאי לשנת 2017:

בנוסף מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד יכל לבצע הפקדה לקרן השתלמות בגובה של 7% מתקרה של 260,000 שקלים. מהסכום הנל מוכר לצרכי מס 4.5% מההפקדה.

יתרונות מנורה מבטחים לעצמאיים

  • אפשרות לפריסת סכום ההפקדה השנתי לאחור, למקסום החיסכון הפנסיוני וצמצום עלויות הביטוח.
  • אפשרות פריסת סכום ההפקדה השנתי קדימה ורכישת כיסויים ביטוחים עבור השנה הקרובה.
  • התוכנית מאפשרת ניצול מקסימלי של הטבות המס.
  • התוכנית מאפשרת הפקדה תקופתית או רציפה בהתאם לצרכך כעצמאי.


לידיעתך – באפשרותך ליהנות מהטבות מס נוספות באמצעות תשלום רטרואקטיבי לשנת המס הנוכחית. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית לפקודת "מנורה מבטחים" ובתנאי שהתשלום ייפרע עד ה-31 בדצמבר.

תקופת חברותך בתכנית, בכפוף לתקנות קרן הפנסיה תחל לאחר אישור מבטחים בכתב את בקשת ההצטרפות וקבלת התשלום הראשון. חברותך בקרן תמשיך כל עוד ימולאו ההתחייבויות בהסכם ההצטרפות.

מנורה מבטחים מזמינה אותך להצטרף למאות אלפי המבוטחים שנהנים מראש שקט בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה. לקבלת הצעה פנה אלינו במייל, בטלפון 2000* או פנה לסוכן הביטוח שלך במנורה מבטחים.