דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

קופת גמל או קרן פנסיה

מתלבט אם להעביר את קופות הגמל לקרן הפנסיה? בוא לפגוש את המומחים של מנורה מבטחים בפורום החיסכון הפנסיוני.

במקומות עבודה רבים נהוג לפצל את השכר לשכר פנסיוני עליו מפקידים תנאים פנסיונים בשיעור של 17.5% מהשכר, ואילו על רכיבי שכר אחרים כמו: שעות נוספות, כוננות, הוצאות וכד' מפקידים בהתאם להסכמים קיבוצים מיוחדים 5%+5% לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופות אלו נקראו עד לינואר 2008 קופות גמל הוניות.

החל מינואר 2008 החלת תיקון 3 לתקנות קופת הגמל וביטולן למעשה של קופות הגמל הוניות וכיום כל הקופות הפנסיוניות הינן קופות קצבתיות. קופות הגמל ההוניות הפכו לקופות גמל לא משלמות לקצבה וקרנות הפנסיה נשארו ללא שינוי. המשמעויות של השינוי עבורך:
 

  • כל הפקדה לכל קופה פנסיונית, למעט קרן השתלמות, החל מינואר 2008 היא הפקדה המיועדת לקצבה.
  • כל משיכת כספים הן כקצבה והן כסכום חד פעמי, היוון קצבה (למעט משיכה שלא כדין), ישולם אך ורק דרך קופה משלמת קצבה.

העברת הפקדות על רכיבי שכר נוספים לקרן הפנסיה

באפשרותך החל מהיום להפקיד את הכספים שהופקדו עד כה בקופת הגמל בקרן הפנסיה וליהנות מפנסיה גבוהה יותר בעתיד, בנוסף תזכה במספר יתרונות נוספים:

  • דמי ניהול מופחתים: דמי הניהול מהצבירה בקרן הפנסיה נמוכים מדמי הניהול בקופות הגמל הלא משלמות, בדרך כלל באופן משמעותי.
  • שחרור מתשלום פרמיות: במקרה של אבדן כושר עבודה, כפי שיוכר על ידי ועדה רפואית של הקרן, הקרן תמשיך לחסוך עבורך, במקומך ובמקום מעסיקך, לגיל הפרישה גם עבור רכיבי השכר הנוספים. וזאת לעומת הפקדות בקופת גמל לא משלמת שמותנות בתשלום שוטף על ידיך ועל ידי המעסיק.
  • ניהול סיכונים פנסיונים (מתן פתרון במקרה של מוות, נכות ופרישה): הפקדת כספים שוטפת בשיעור של 5% לפחות על ידיך ועל ידי המעסיק, תבטיח כיסוי מלא לנכות (בהתאם למסלול שנבחר ובכפוף לבדיקת מחלה קודמת ותקופת הכשרה) וכן פנסיית שארים ופרישה בניגוד לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה המכסה רק מקרה של פרישה.
  • תשואות וסיכונים: 30% מכספי העמיתים של קרן הפנסיה מוגנים על ידי אגרות חוב מבטיחות תשואה של ממשלת ישראל. זאת ועוד למנורה מבטחים פנסיה מגוון מסלולי השקעה בהם ניתן להתאים את מסלול ההשקעה לאופיו של המבוטח וכן לפרק הזמן שנותר עד הפנסיה.
  • רכישת כיסויים ביטוחים בתעריף הנמוך ביותר: הכיסויים הביטוחים שנרכשים בקרן הפנסיה הם בתעריפי נטו. חיסכון בקופת גמל לא משלמת ורכישת כיסויים ביטוחים בנפרד יהיה תמיד בתעריף יקר יותר שכולל רווחים ועמלות עבור החברה המנהלת.
  • ריכוז החיסכון מוזיל בעלויות הביטוחיות: ככל שהחיסכון בקרן הפנסיה גדול יותר עשויים להיות התשלומים עבור הכיסויים הביטוחים נמוכים יותר.
  • משיכת כספים באופן חד פעמי: בדומה לקופות הגמל הלא משלמות ניתן למשוך את כספי הפיצויים כסכום הוני, חד פעמי.
  • תפעול וריכוז הנתונים: ריכוז כל הפקדות בקרן משלמת, קרן פנסיה, מקלה את המעקב על ההפקדות וכן תקל מאוד את משיכת הכספים בעת הצורך, כאמור בבוא היום כל המשיכות יבוצעו דרך הקופה המשלמת.

הפיצול בשכר הוא פשוט ונוח לתפעול

למעסיק, צירוף העמית על ידי רשימה ואין צורך בטופס הצטרפות (בעבור ארגונים שמצרפים עובדים באמצעות רשימה ולאחר הסכמת העובד בכתב).

פיצול השכר מתבצע על ידי קביעת סוג השכר בשורה נפרדת. כלומר כאשר קיימים שני סוגי שכר בעלי אופי הפרשות שונה, ניתן לקבוע כי סוג שכר א' (לדוגמא שכר בסיס) יהיה בהפקדות 5.5%+6%+6% והפקדות מסוג שכר ב' (לדוגמא שעות נוספות ורכיבי שכר נוספים) יהיה לפי הפקדות 5%+5%.

עובד שמעוניין לבצע העברה של כספים שנחסכו בעבר בקופת גמל הוניות מוזמן לפנות למנהל התיקים במקום העבודה, או למרכז המומחים הטלפוני בטלפון 2000*.