דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מיסוי תשלומים המתקבלים מביטוח אובדן כושר עבודה

מיסוי תשלומים המתקבלים מביטוח א.כ.ע

בתאריך 27.12.06 נתקבל תיקון מס' 152 לפקודת מס הכנסה. לתיקון יש השלכות לגבי מיסוי כספים המתקבלים במקרה אובדן כושר עבודה. נקבע שקיצבת אובדן כושר עבודה המשתלמת מאת קופת גמל לקיצבה, או מאת קופת גמל לתגמולים וכן קיצבת אובדן כושר עבודה המשתלמת ומקורה בביטוח הכנסה מעסק, ממשלח יד, או ממשכורת בלבד – תחשב להכנסה מיגיעה אישית.

בתיקון הושם קץ לעיוות, לפיו היתה הבחנה בין קיצבת אובדן כושר עבודה ששולם מקרן פנסיה, מביטוח מנהלים, מפוליסת תגמולים לעצמאים, כולל נספח א.כ.ע שצורף לפוליסות הנ"ל, לבין אובדן כושר עבודה STAND ALONE.

לפי המצב הקודם, במקרה של תשלום מביטוח STAND ALONE המיסוי בוצע לפי המיסוי על הכנסה פסיבית (דרגת מס ראשונית 30%).

לעומת זאת במקרה תשלום מקרן פנסיה, מפוליסה המוכרת כקופת גמל, המיסוי בוצע לפי המיסוי החל על הכנסה "מיגיעה אישית" דהיינו מדרגת מס ראשונית 10%. כאמור: לאחר התיקון המיסוי על כל הקיצבאות המשולמות עקב א.כ.ע יהיה אחיד, דהיינו לפי הכנסה מיגיעה אישית".

להלן מיסוי תשלומים בגין א.כ.ע / פנסית נכות

  • במקרה של נכות קבועה בשיעור 75% לפחות, יינתן פטור בגובה 49% על הקיצבה החודשית מוגבל בתיקרת הקיצבה המזכה (8,480 ₪ ).
  • במקרה נכות קבועה בשיעור 100% יינתן פטור בגובה 6,150 ₪ לחודש (החל מהיום ה–185 ועד 364).
  • במקרה נכות קבועה 100% לאחר שנה יינתן פטור עד 51,300 ש"ח לחודש.


מכיוון שתחולת התיקון ריטרואקטיבית מינואר 2005, ניתן לבקש החזר מס למי שקיבלו פיצוי בגין א.כ.ע מוסו לפי "הכנסה אחרת" (פסיבית).