דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תוכניות ביטוח - מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

להלן פוליסות ביטוח המוענקות כהטבה עבור חלק מעמיתי קופות הגמל:


הגשת תביעה לעמיתים המבוטחים בביטוח בריאות אופק וביטוח בריאות תרופה מושלמת

לצורך הגשת תביעה בקרות מקרה ביטוח בפוליסות בריאות אופק ובפוליסות בריאות תרופה משלימה יש לפנות אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בטלפון 03-7101957 ;פקס 03-7107788 ; כתובת אינטרנט www.menoramivt.co.il.


הגשת תביעה לעמיתים המבוטחים בביטוח חיים קבוצתי בקופת הגמל/קרן ההשתלמות

לצורך הגשת תביעה בקרות מקרה ביטוח בפוליסות ביטוח חיים קבוצתי שמספרן 3046,3200 בקופת הגמל/קרן ההשתלמות יש לפנות אל הראל חברה לביטוח בע"מ בטלפון 03-7549636 ; פקס 03-7348169 ; כתובת אינטרנט: www.harel-group.co.il.


הגשת תביעה לעמיתים המבוטחים בביטוח חיים קבוצתי בקופת הגמל מנורה מבטחים אמיר (מ"ה קופת אב 260)

לצורך הגשת תביעה בקרות מקרה ביטוח בפוליסות ביטוח חיים קבוצתי בקופת הגמל מנורה מבטחים אמיר יש לפנות אל כלל חברה לביטוח בע"מ בטלפון 03-7965775 ; פקס 077-6383394 ; כתובת אינטרנט www.clalbit.co.il.

  • דף פרטי ביטוח תעוש - עד 31.12.10 - לחץ כאן.


הגשת תביעה לעמיתים המבוטחים בביטוח חיים קבוצתי בקופת הגמל מנורה מבטחים תעוש (מ"ה קופת אב 417)

לצורך הגשת תביעה בקרות מקרה ביטוח בפוליסות ביטוח חיים קבוצתי שמספרה 186/3 בקופת הגמל מנורה מבטחים תעוש יש לפנות אל איילון חברה לביטוח בע"מ בטלפון 03-7569090; פקס 03-7569539; כתובת אינטרנט www.ayalon-ins.co.il.


נוהל הגשת תביעה לעמיתים המבוטחים בביטוח חיים קבוצתי בקופת הגמל/קרן ההשתלמות

לצורך הגשת תביעה בקרות מקרה ביטוח בפוליסות ביטוח חיים קבוצתי שמספרה 219204 בקרן ההשתלמות יש לפנות אל מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ בטלפון 03-7552413 ; פקס 03-7608766 ; כתובת מייל : ccgemel@newmivt.co.il.