דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח חיים למקרה מוות - רצף הכנסה

ביטוח חיים המכסה מקרה מוות בלבד, הביטוח מקנה פיצויים חודשיים למוטבים החל מחודש לאחר פטירת המבוטח ועד תום תקופת הביטוח. הביטוח מספק ביטחון כלכלי חודשי למוטבים ומאפשר להם להתמודד עם המצב החדש אליו נקלעו.

למי מתאימה הפוליסה?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים לדאוג להכנסה חודשית למשפחתם (או למוטבים אחרים) במקרה מוות בלבד.

גיל כניסה - מגיל 18 עד גיל 64. 

יתרונות הפוליסה:

  • מספק הכנסה חודשית למוטבים במקרה של פטירת המבוטח.
  • ניתן לרכישה כביטוח יסודי או ככיסוי נוסף.
  • תום תקופת הביטוח בגיל 80 או בתום הביטוח היסודי, במידה ויש, המוקדם מבין השניים.
  • התעריפים שונים בין גברים ונשים ובין מעשנים ללא מעשנים.
  • ניתן להוסיף ביטוחים וכיסויים נוספים כגון נכות מתאונה, שחרור מתשלום פרמיות במקרה אובדן כושר עבודה ועוד.
  • ניתן להוסיף מספר סכומי ביטוח לאותה הפוליסה, בהתאם לגילאי הילדים בעת הרכישה.

כיצד רוכשים את הכיסוי?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.


---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים") כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.