דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח חיים למקרה מוות מתאונה

ביטוח חיים למקרה מוות מתאונה מעניק למוטבים סכום כספי חד-פעמי בעת מקרה מוות כתוצאה מתאונה של המבוטח. ניתן לרכישה כביטוח חיים יסודי או כביטוח חיים נוסף.

למי מתאים הכיסוי?

הפוליסה מתאימה למבטוחים המבקשים לשדרג את ביטוח החיים ולהוסיף כיסוי בגין מוות מתאונה. גיל הכניסה המקסימלי הינו 60.

כיצד רוכשים את הכיסוי?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

בכפוף לכתוב בנספחים של מוצר "מוות מתאונה", מצ"ב קישור לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לעניין מוצר זה.-------------

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים" ) כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.