דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח חיים למקרה נכות מתאונה

כיסוי נוסף המעניק סכום כספי חד-פעמי נוסף במקרה של תאונה. במקרה נכות מלאה ותמידית ישולם סכום הביטוח במלואו, ובמקרה של נכות חלקית ישולם סכום הביטוח לפי שיעור הנכות.

  • נכות חלקית: נכות רפואית צמיתה ובלתי הפיכה, שנגרמה, בתקופת הביטוח, כתוצאה ישירה, מיידית ומכריעה מתאונה, שאירעה בתקופת הביטוח, והכוללת אובדן חלקי של איבר אחד לפחות מאיברי הגוף או אובדן חלקי של כושר הפעלתו של איבר אחד לפחות מאיברי הגוף.
  • נכות מלאה: נכות רפואית צמיתה ובלתי הפיכה, שנגרמה, בתקופת הביטוח, כתוצאה ישירה, מיידית ומכריעה מתאונה, שאירעה בתקופת הביטוח, והכוללת אובדן מוחלט של איבר אחד לפחות מאיברי הגוף או אובדן מוחלט של כושר הפעלתו של איבר אחד לפחות מאיברי הגוף.

למי מתאים הכיסוי?

הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים לשדרג את ביטוח החיים ולהוסיף כיסוי בגין נכות מתאונה.

גיל הכניסה המקסימלי הינו 64.

בכפוף לכתוב בנספחים של המוצר, מצ"ב קישור לרשימת הפעילויות הנחשבות לפעילות ספורט אתגרי לעניין מוצר זה.

כיצד רוכשים את הכיסוי?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסיייגיהן, ולנהלי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן:"מנורה מבטחים") כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.