דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מהי קופת ברירת מחדל להפקדות מעסיק?

מעסיק\ה יקר\ה, 

לידיעתך, בקרות מקרה מהמקרים המפורטים להלן במעמד ההפקדה, אשר אינו מאפשר את הפקדת הכספים עבור חשבונות עובדיך בקופת גמל\קרן השתלמות, תיזקף ההפקדה לקופת ברירת מחדל הבאות: מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כללי (מ"ה 826), המתופעלת בבנק הפועלים או מנורה מבטחים השתלמות מסלול להבה כללי (מ"ה 828), המתופעלות בבנק לאומי, לפי העניין, וזאת עד לקבלת הוראה אחרת.

המקרים האמורים הם:

  • לעמית לא קיימת קופה.
  • קופת העמית חסומה להפקדות.