דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ביטוח דמי מחלה

ביטוח דמי מחלה "בריא TOP" נותן פתרון למעסיקים בכל הקשור להיעדרות עובדים מן העבודה, עקב מחלה או תאונת עבודה.

למי מתאימה התכנית?

פוליסת ביטוח דמי מחלה מתאימה לכל מעסיק שיש לו 50 עובדים ומעלה.

פירוט כיסויי הביטוח

המעסיק המבוטח בתוכנית זכאי לקבלת החזר כספי בגין כל מחלה בה לקה העובד המדווח.

דמי מחלה ינתנו בגין:

 • מחלת עובד.
 • תאונה- כאשר אין גורם שממנו ניתן להיפרע.
 • טיפולי פוריות לאישה ולגבר.
 • מקרה הפלה.
 • מחלה הקשורה בהריון.
 • טיפולי גמילה בסמים.
 • מחלת ילדו של המבוטח 8 ימים בשנה ועד 90 יום במחלה ממארת, חד הורי 16 יום.
 • מחלת הורה 6 ימים.
 • מחלת בן/בת הזוג 6 ימים בשנה ועד 60 יום במחלה ממארת.
 • היעדרות בגין טיפולים או בדיקות הקשורות בהריון בת הזוג.
 • היעדרות בגין אבל 6 ימים.

יתרונות התכנית

 • התאמה מלאה לצרכי המעסיק הן ע"פ חוק דמי מחלה והן בהתאם להסכמים קיבוציים.
 • דמי פגיעה בעבודה - זכאות לתשלום עבור 12 הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה בעבודה.
 • רצף ביטוחי - התוכנית מעניקה המשך רציף ליתרת ימי המחלה שנצברה לזכות העובד.
 • תשלום תביעות קבוע פעמיים בחודש ישירות לחשבון הבנק של המעסיק.

מדוע כדאי למעסיק לרכוש ביטוח דמי מחלה?

 • חברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מנהלת עבור המעסיק את כל תביעות דמי המחלה של עובדיו באמצעות מערכת ממוחשבת המבטיחה תמיכה ומאפשרת שרות מהיר ויעיל.
 • מעקב מלא אחר ניצול ימי המחלה של העובדים בעסק תוך מתן דוחות שוטפים.הוצאה שנתית קבועה בגין תשלום ימי המחלה לעובדים.
 • מעסיק המבוטח בתוכנית אינו מחויב בדיווח יתרת ימי המחלה לעובדיו בתלוש השכר.
 • לכל מעסיק רפרנט אישי המלווה את העסק החל משלב ההצעה וכלה בעבודה השוטפת ומעניק שירות מקצועי, אדיב ומהיר.

אפשרויות הרחבה

 • השתתפות ברווחים - בסוף תקופת הביטוח ניתן לקבל החזר מהרווח הביטוחי בשיעור שסוכם.
 • שמירת זכויות בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים - ניתן לקבל שחרור מתשלום פרמיה לביטוח מנהלים, או לקרן הפנסיה בהם מבוטח העובד.

כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.

למידע נוסף אנא פנה למחלקת ביטוח דמי מחלה טל' 03-7107771, פקס 03-7107575.-------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.