דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מהי קופה למטרת חופשה וחגים?

קופת גמל למטרות חופשה, הבראה וחגים - מכשיר ייחודי למנורה מבטחים פנסיה וגמל

מהי קופת גמל למטרת חופשה, חגים והבראה?

זוהי קופה ייחודית במנורה מבטחים פנסיה וגמל והיא אחת מהקופות הבודדות המאפשרות הפרשת רכיבי שכר בגין חופשה, חגים והבראה יחד או עבור כל רכיב בנפרד!

מבטחים-קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה הינה קופת גמל אישית ל"מטרה אחרת" המיועדת להפקדות רכיבי שכר בגין חופשה, חגים והבראה, על ידי מעסיקים עבור עובדים שכירים.

ההפקדות לקופה מבוצעות על ידי המעביד לזכות חשבון העובד ועל שמו. משיכת הכספים על ידי העובד אפשרית אחת לשנה או בעת פרישה מעבודה. במועדים אלה, רשאי העובד למשוך את כספו בצירוף אישור המעסיק. בעת משיכה תנכה הקופה מס בשיעור של 25%. העובד יכול להמשיך ולצבור כספים בקופה וליהנות מתשואה.

קופת הגמל למטרות חופשה, חגים והבראה, הינה קופה ייחודית

הקופה נרכשה ממבטחים הותיקה במסגרת מכרז למכירת נכסי קופות הגמל והיא מהקופות הבודדות המאפשרות הפרשת רכיבי שכר בגין חופשה, חגים והבראה.

ההפקדה לקופה אפשרית בגין כל רכיב בנפרד.

  • בגין חופשה יפריש המעסיק בשיעור שלא יעלה החלק היחסי ממשכורת העמית בעד חופשה שנתיתי לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, ולא יותר מהסכום שנקבע בחוזה העבודה או בהסכם קיבוצי, לפי הגבוה משניהם.
  • בגין חגים יוכל המעסיק להפריש 3.5% משכר העובד או על פי ההסכם הקיבוצי (הגבוה מביניהם)**.
  • בגין הבראה יפריש המעסיק 4% משכר העובד או לפי הסכם קיבוצי (הגבוה מביניהם)**.


* לקופת גמל לחופשה לא יעלה שיעור התשלום על משכורת בעד חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית התשי"א - 1951 ולא יותר מהסכום שנקבע בחוזה העבודה או בהסכם קיבוצי, לפי הגבוה משניהם. תקנה 19(א) (2) (א) לתקנות מס הכנסה.

** לא נקבעה תקנות מס הכנסה, אלא על פי הסכמים הקיבוציים.

רק במנורה מבטחים פנסיה וגמל קופת הגמל שלך נהנות מכל היתרונות:

  • ביטחון בניהול הכסף - יציבות ואמינות.
  • מוניטין - תשואות עודפות לאורך תקופות ארוכה.
  • מקצוענות ללא פשרות.
  • שירות איכותי וזמין.
  • התאמה מושלמת לצורכי הלקוח.

קבוצת מנורה מבטחים מנהלת כספי הפנסיה, הביטוח והפיננסים הגדולה והמובילה בישראל.