דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מהו מיזוג קופות גמל

מהו מיזוג קופות והאם הוא משפיע על העמיתים?

בהתאם להוראות משרד האוצר ובעקבות תיקוני חקיקה בחוק הפיקוח על שירותם פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (תיקון 4), ביצענו במנורה מבטחים פנסיה וגמל מהלך של מיזוג קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהולנו.

במהלך המיזוג שמרנו על היצע מגוון של מסלולי השקעה המאפשרים לכל אחד מהעמיתים שלנו לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר לצרכיו האישיים ולרמת הסיכון המתאימה עבורו.

על המיזוג

מיזוג זה מאפשר לכם להנות מניהול ההשקעות של חברת מנורה מבטחים, בעלת מוניטין ידוע וניסיון רב בניהול כספים לאורך זמן, מחוסן פיננסי ויציבות גם בתקופות של חוסר וודאות, ומגמישות מירבית ומגוון רחב של אפשרויות השקעה של החיסכון הפנסיוני שלכם.

משמעות תיקון 4 – עיקרי הנחיות הרגולטור 

התיקון קובע כי כל גוף מנהל יוכל להחזיק קופה אחת בלבד מכל סוג בכל בנק מתפעל (למעט קמפ"ים). בכל קופה יתכנו מספר מסלולים בעלי מדיניות השקעה שונה.

אופן ביצוע המיזוגים:

  • יש למזג בין קופות/מסלולים עם מדיניות השקעה זהה.
  • יש למזג קופה קטנה לקופה גדולה (סך נכסים).

מטרות ועקרונות המיזוג:

  • לא ייווצרו נכסים או רווחים לחברה עקב המיזוגים.
  • שמירה על זכויות העמיתים ערב המיזוג.
  • גיבוש מתווה מיזוג אופטימאלי בכל בנק מתפעל: שמירה על דירוגים גבוהים.
  • שמירה על היצע מגוון של מסלולי השקעה עבור העמיתים בכל אחת מהקופות.

מועד לביצוע:

המיזוג של כלל הקופות והמסלולים בשני הבנקים המתפעלים הושלם במהלך שנת 2013.

אופן עדכון עמיתים

כחלק בלתי נפרד מיישום המהלך ובהתאם להוראות משרד האוצר, נשלח דיוור מקדים לכל העמיתים אשר קופתם/המסלול בו הם נמצאים מתמזג.