דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מהי קופה מרכזית לפיצויים?

חוק פיצויי פיטורים מטיל על המעסיק חובת תשלום פיצויי פיטורים לעובדיו, בסכום הזהה לגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה. היקף ההתחייבות הולך וגדל מדי שנה.

האפשרות שהמעסיק יידרש בעתיד לתשלום סכומים גבוהים בגין פיצויי פיטורים, מחייבת אותו לייצור קרן למטרה זו, אשר תאפשר לו הכרה בהוצאות ההפרשה לקרן. ההפקדות לקופות נחשבות למעסיק כהוצאה מוכרת לצורכי מס כבר במועד ההפקדה, למרות שכספים אלה טרם שולמו בפועל כפיצויים לעובדים.


בנוסף, מועדי התשלום גמישים ויושפעו מתזרים המזומנים של העסק ומשיקולי המס. ככל שהתשואה שתניב הקופה תהיה גבוהה יותר, יממנו הרווחים חלק מההתחייבויות החדשות של המעסיק בגין פיצויי פיטורין.


קופות גמל מרכזית לפיצויים של מנורה מבטחים פנסיה וגמל מאפשרת למעסיק לפתוח חשבון פיצויים על שמו, ללא פירוט שמות העובדים, בשיעור של עד 8.33% מסך שכרם החודשי של העובדים בחברה (שווה ערך לתשלום משכורת חודשית אחת לשנה).

יתרונות ההפקדה לקופה מרכזית לפיצויים של מנורה מבטחים פנסיה וגמל

  • הטבת מס – ההפקדות מוכרות כהוצאה לצורכי מס למעסיק.
  • העברת כל חובות הפיצויים לקופה - חוסכת למעסיק את הצורך לפצל את הכספים בין גופים שונים, ומאפשרת ניהול הכספים ותשלום הפיצויים במקום אחד.
  • מעסיק רשאי להפקיד לקופה תשלומי השלמה לפיצויים (שנוצרו כתוצאה משינויים ריאלים בשכר) והן תשלומי פיגורים (שנוצרו מפיגור בתשלומים הסדירים).
  • הפקדה בגין שנים קודמות - אם מסיבה כלשהי לא צבר המעסיק את פיצויי הפיטורים בעבור עובדיו או לא השלימם, הוא רשאי לעשות זאת באמצעות הקופה, בשיעורים המתאימים, עד תום השנה (מותנה בקבלת אישור מהאוצר). הפקדת הכספים במהלך השנה תיעשה במועד הנוח למעסיק (למשל: לקראת תום שנת המס).
  • ניתן להשלים את סכום פיצויי הפיטורים, באישור האוצר, על פי הסכום הגבוה מאחת מהאפשרויות הבאות: חלוקת יתרת התחייבויות ל–3 שנים, או 20% מסך מה שנצבר בקופה.

רק במנורה מבטחים פנסיה וגמל קופה הפיצויים המרכזית שלך נהנית מכל היתרונות: 

  • בטחון בניהול הכסף - יציבות ואמינות.
  • מוניטין - תשואות עודפות לאורך תקופות ארוכה.
  • מקצוענות ללא פשרות.
  • שירות איכותי וזמין.
  • התאמה מושלמת לצורכי הלקוח.

קבוצת מנורה מבטחים מנהלת כספי הפנסיה, הביטוח והפיננסים הגדולה והמובילה בישראל.