דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת כספים - עמית עצמאי

משיכה מקופת גמל וקרן השתלמות ע"י עמית עצמאי

משיכה עד 50,000 ₪

קופת גמל - יש לגשת לסניפי הבנק הרלוונטי לקופה שממנה מבקשים למשוך, בהתאם לרשימה* מטה. עמיתי הקופות המתופעלות בבנק לאומי מתבקשים להתקשר למוקד הטלפוני לצורך שיוך לסניף הרלוונטי- בטרם הפנייה לבנק. עמיתי קרן ההשתלמות מנורה מבטחים - עם מסמכי מקור בלבד.

קופת גמל-מור למשרתי צבא קבע, עמיתי "חבר" - יש לפנות לקשרי הלקוחות בטלפון 2000*. להורדת טופס משיכת כספים על ידי עמית. 

משיכה מסך 50,000 ₪ ועד 100,000 ₪

קופת גמל - ניתן לפנות לסניפי מנורה מבטחים פנסיה וגמל עם מסמכי מקור בלבד, או לשלוח את טפסי המשיכה בדואר לכתובת: ז'בוטינסקי 23, רמת גן ת.ד 1929, מיקוד 52520. בצירוף אישור לניהול חשבון בנק- מקור, או המחאה מקורית והמסמכים הנילווים הנדרשים לביצוע המשיכה. להורדת טופס משיכת כספים על ידי עמית.

קופת גמל-מור למשרתי צבא קבע, עמיתי "חבר" - יש לפנות לקשרי הלקוחות בטלפון 2000*. להורדת טופס משיכת כספים על ידי עמית.

מסך 100,000 ₪ ועד 500,000 ₪

קופת גמל - יש לפנות לסניפי מנורה מבטחים פנסיה וגמל עם מסמכי מקור בלבד!

קופת גמל-מור למשרתי צבא קבע, עמיתי "חבר" - יש לפנות לסניפי מנורה מבטחים פנסיה וגמל עם מסמכי מקור בלבד!

מעל 500,000 ₪

קופת גמל - יש לגשת למשרדי מטה החברה ברמת גן, לתיאום פגישה לצורך משיכה מראש יש ליצור קשר עם קשרי הלקוחות בטלפון 2000*.

קופת גמל-מור למשרתי צבא קבע, עמיתי "חבר" - יש לגשת למשרדי מטה החברה ברמת גן, לתיאום פגישה לצורך משיכה מראש יש ליצור קשר עם קשרי הלקוחות בטלפון 2000*.*רשימת הקופות בחלוקה לבנקים המתפעלים:

  • בנק לאומי לישראל: "מנורה השתלמות", :"מור מנורה מבטחים". 
  • בנק הפועלים: "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים" (לשעבר תופעלה במנורה מבטחים פנסיה), "מנורה מבטחים השתלמות", "מנורה מבטחים יתר", "מנורה מבטחים אמיר".


לרשימת סניפי מנורה מבטחים לחץ כאן >> 

בנוסף, מסמכים שחובה להגיש לצורך ממשיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי:

א. אסמכתא בנקאית - המחאה מקורית או אישור ניהול חשבון בנק עם חתימה וחותמת הבנק.

ב. תעודת זהות מקורית.

תנאים למשיכת הכספים:

א. כספים שהופקדו עד לתאריך 31.12.05 (כולל)
1.בהגיע לגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון.
2.כעבור 15 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון.

ב. כספים שהופקדו בין 01.01.06-31.12.07
בהגיע לגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון.

ג. כספים שהופקדו מה – 01.01.08 (תיקון 3)
כל ההפקדות החל מינואר 2008 הינן לקצבה. 

מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור למשיכת הכספים:
1. הכנסות נמוכות.
2. הוצאות רפואיות.
3. נכות.
4. פטירה, פיצויים ותגמולי ביטוח.

* בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס עפ"י דין.

ד. מסמכים שחובה להגיש לצורך משיכת כספי תגמולים לעצמאי
1. טופס משיכה לחץ כאן (הכולל אימות חתימה).
2. צילום ת.ז.
3. המחאה מקורית או אישור מקורי מהבנק על מס' חשבון עו"ש.