דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

כיצד ישפיעו עליך צמצום הטבות המס בחסכון הפנסיוני?

כחלק מהרפורמות אותם קידם משרד האוצר בחודשים האחרונים ירדה התקרה הפטורה ממס בעת ההפקדה מארבע פעמים השכר הממוצע במשק לפעמיים וחצי. הפקדות המעסיק מעבר ל-7.5% מתקרה זו ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד.

  • תקרה בשנת 2015 - 34,800 שקלים, 4 פעמים שכר ממוצע לשנת 2015. 
  • תקרה בשננת 2016 - 23,660 שקלים, 2.5 שכר ממוצע לשנת 2016. 


צמצום התקרה משפיע לא רק על הפקדות שמבצע המעסיק לחיסכון פנסיוני אלא גם על שכירים שמפקידים באופן עצמאי על שכר לא מבוטח לפי סעיף 47. גם התקרה להפקדה עבור הכנסה נוספת ירדה ביחס לשנה קודמת.

  • תקרה בשנת 2015 - 33,408 שקלים.
  • תקרה בשננת 2016 - 21,750 שקלים.

כיצד משפיע צמצום התקרה על החוסכים?

הקטנת ההכנסה המרבית לפי סעיף 47. מונעת מחוסכים רבים לנצל את הטבות המס על שכר לא מבוטח.
ניקח מקרה של שכיר שמרוויח שכר של 30,000 שקלים בחודש. כאשר 25,000 מבוטח ו-5,000 שקלים אינם מבוטחים ברכיבים פנסיונים.
עד כה, שכיר זה נהג להפקיד מידי חודש 16% משכרו לקרן הפנסיה ולקבל הטבות מס עבור ההפקדה.

מה קורה בעקבות צמצום ההכנסה המרבית?

מכיוון שכעת השכר המבוטח גבוה מהתקרה שנקבעה בתקנות:

  • שכר מבוטח 25,000
  • תקרת הכנסה מרבית 21,750


השכיר לא יהיה זכאי עוד להטבת מס לפי סעיף 47 במועד ההפקדה, אך יהיה זכאי להטבת מס מסוג זיכוי על 5% משכרו הלא מבוטח עד לתקרה של 8,700 שקלים. 

כיצד יכול לנהוג כיום שכיר המבקש להגדיל את החיסכון 

  1. להמשיך להפקיד לקרן הפנסיה להגדלת החיסכון לפרישה גם ללא הטבת מס. הפקדה לפנסיה תחשב כרכיב עבור קצבה מוכרת.
  2. להגדיל הפקדות לקרן השתלמות במעמד שכיר. חשוב לזכור כי כספים אלו יהיו חייבים במס רווח הון במועד המשיכה.
  3. לבצע הפקדות לפוליסה פיננסית. כספים אלו יהיו חייבים במס רווח הון במועד המשיכה.