דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

העסקת בני נוער

כיצד להעסיק בני נוער בתקופת הקיץ מבלי על החוק?

בימים אלה יוצאים אלפי בני נוער לחופשת הקיץ הארוכה ורבים מהם מבקשים לבלות חלק מהזמן בעבודה. מפורטות כאן עיקרי התקנות המחייבות את המעסיקים המבקשים להעסיק בני נוער בחופשת הקיץ. למידע מלא באתר משרד הכלכלה

גיל ההעסקה

הגיל המינימאלי להעסקת בני נוער עומד על 16 שנים ובחופשת הקיץ הינו 14 שנים. אחת ההגבלות המופיעות בחוק היא כי העסקת בני נוער תהיה בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם.

פנקס עבודה

החל משנת 2014 אין צורך להגיע ללשכת התעסוקה כדי להנפיק פנקס עבודה. כדי להנפיק פנקס עבודה על בני הנוער להצטייד במספר פריטים:

 1. אישור רפואי עדכני מרופא המשפחה.
 2. תעודת זהות של הנער או הנערה או צילום תעודת זהות של ההורה לנער מתחת לגיל 16.

שעות עבודה ושכר

מותר להעסיק בני נוער שמונה שעות לכל היותר, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע בסך הכל.

שכר המינימום ליום מבוסס על 173 שעות חודשיות.

 • עד גיל 16 - שכר לשעה עד יולי 2016: 18.82 ש"ח, שכר לשעה החל מיולי 2016: 19.52 ש"ח. 
 • עד גיל 17 - שכר לשעה עד יולי 2016: 20.16 ש"ח, שכר לשעה החל מיולי 2016: 20.92 ש"ח.  
 • עד גיל 18 - שכר לשעה עד יולי 2016: 22.31 ש"ח, שכר לשעה החל מיולי 2016: 23.15 ש"ח.  
 • חניך - שכר לשעה עד יולי 2016: 16.13 ש"ח, שכר לשעה החל מיולי 2016: 16.73 ש"ח.  

שעות מנוחה

 • נער שעובד 6 שעות ביום או יותר, זכאי להפסקת אוכל ומנוחה של 45 דקות לפחות. ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה, אלא אם נדרש הנער על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה.
 • נער זכאי להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו. כמו כן, חייב המעביד לוודא כי יש במקום העבודה או בקרבתו חדר שירותים תקין וראוי לשימוש.
 • אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה. איסור זה הוא מוחלט ולא ניתן קבל עבורו היתר מיוחד.

עבודת לילה

החוק קובע כי אין להעסיק נער מתחת לגיל 16, או נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה, שחוק חינוך חובה חל עליהם, בלילה בשעות שבין 20:00 לבין 08:00, ולגבי נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה שחוק חינוך חובה לא חל עליו, בשעות שבין 22:00 לבין 06:00.

** חריגה מהנחיה זו, נחשבת כעבירה פלילית ויאכפו לגבי המעסיק הוראות חוק עבודת הנוער כלשונם ובכלל זה סעיפים 24 ו-25 לחוק.

עבודות אסורות

תקנות עבודת הנוער תשנ"ו 1995 מטילות הגבלות על עבודת נערים. במאמר זה מצויינות חלק מעבודות אלו.

בכל מקרה של ספק כדאי להתקשר למשרד התעשייה והמסחר ולוודא את הסוגיה.

רשימה חלקית של עבודות אסורות:


 • הרמת משאות מעל 12.5 ק"ג למשך יותר משעתיים ביום.
 • ריתוך מכל סוג שהוא.
 • ניקוי מנוע או ממסרה שהיא בתנועה.


בנוסף קיים איסור עבודות במכונות או במתקנים כמפורט להלן:


 • מכבש אכסצנטרי, מכבש כיפוף, כבש ערגול, מכבש כיפוף.
 • מכונת גזירה, מכונת חיתוך, מכונת גיליוטינה המונעת בכוח מכני.
 • מכונת גלילים, לרבות מעגילה, מכונת לישה, למעט מכונת לישה בעלת זרוע לישה אחת.
 • מקצצת בשר, מקצצת ירקות או תבן.
 • מסחט צנטריפוגלי.
 • מכבש או מכונה המופעלים באופן הידראולי או פניאומטי
 • משור עגול, משור סרט אקדח – מסמור.
 • מכונת הקצעה ומכונת גיוץ המשמשים לעיבוד עץ.

החזר הוצאות נסיעה

בני נוער זכאים להחזר הוצאות נסיעה מהמעסיק עד לסך של 26.40 ₪ ליום עבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי יש לעובד את האמצעי לחזור לביתו בשלום.

מס הכנסה

אסור למעסיק לנכות מס הכנסה על משכורת שאינה עולה על 4,100 ₪ בחודש. נער שבשנת המס מלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

ביטוח לאומי

נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, ולכן אין מנכים אותם משכרו.

פנסיית חובה

צו ההרחבה לפנסיית חובה, עוסק בשכירים מעל לגיל השירות הצבאי, נשים מעל לגיל 20 וגברים מעל לגיל 21. לכן לא קיימת חובה להפקיד לבני נוער המועסקים בתקופת הקיץ או במהלך השנה לפנסיה.

לרשות בני הנוער הקים משרד הכלכלה אפליקציה המפרטת את זכויותיהם להורדת האפליקציה לחצו על הקישור המצורפים: אייפון אנדרואיד