דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

ארגז כלים פנסיוני

ריכזנו עבורכם מספר דברים אשר חשוב לבדוק בחיסכון הפנסיוני שלכם ושל עובדיכם עד לסוף השנה.

הפקדות סוף שנה לעצמאים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות  

עצמאים יכולים לבצע הפקדות לחיסכון פנסיוני ולקרן השתלמות בסוף שנה וליהנות מהטבות מס בשווי אלפי שקלים. מלבד הטבת המס, החיסכון בקרן ההשתלמות פטור ממס רווחי הון עד לתקרת הפקדה של 18,480 שקלים.

לדוגמה:

קרן פנסיה:


 • תקרת הפקדה - 16%. 
 • הפקדה - 32,000 ש"ח. 
 • הטבת מס - 10,320 ש"ח. 
 • שיעור הטבת מס - 32%


קרן השתלמות:


 • תקרת הפקדה - 7%.
 • הפקדה - 14,000 ש"ח.
 • הטבת מס - 2,790 ש"ח.
 • שיעור הטבת מס - 20%.  


למרות שהכנסה של העצמאי הינה 200,000 ש"ח והחוסך זכאי להטבת מס בקרן השתלמות רק עבור הפקדה של 14 אלף שקלים, באפשרותו להפקיד עד ל-18,480 ש"ח וליהנות מפטור ממס רווחי הון במעמד המשיכה.

הפקדות שכיר במעמד עצמאי

גם שכירים יכולים לבצע הפקדות באופן עצמאי לקרן פנסיה או קופת גמל, להגדיל את החיסכון הפנסיוני ובמקרים רבים לקבל גם הטבות מס.

שכירים להם קיים פער בין השכר ברוטו לבין השכר הפנסיוני יכולים להפקיד באופן עצמאי לפנסיה ואפילו עבור בת הזוג שלהם ולקבל הטבת מס על ההפקדה הנוספת.

לדוגמה, שכיר בעל שכר ברוטו של 18,000 שקלים בחודש:


 • שכר כולל ברוטו - 18,000 ש"ח.
 • הכנסה מבוטחת - 12,000 ש"ח.
 • הכנסה לא מבוטחת - 6,000 ש"ח.


לגבי תשלומיו לתגמולים משכר של 12,000 ש"ח, יוכל ליהנות מזיכוי לפי סעיף 45, רק עבור חלקו בתשלום ועד 7% × 8,700 ש"ח.

לגבי השכר הלא מבוטח בגובה 6,000 ש"ח, יוכל לקבל זיכוי + ניכוי. סה"כ יוכל לנצל 16% × 6,000 ש"ח.

פנסיית חובה – אל תשכחו את העובדים החדשים בעסק

בניגוד לשתי הפעולות הקודמות אותן ציינו שהן פעולות וולונטריות המגדילות את החיסכון של בעל העסק, הפקדות מתוקף צו ההרחבה הן חובה.

עובדים שהתחילו לעבוד ולהם הסדר פנסיוני קודם, קיימת חובה לבצע עבורם הפקדות לפנסיה תוך שלושה חודשים מתחילת העבודה או בתום שנת המס, המוקדם מבין השניים.

לדוגמה: עובד שהתחיל את עבודתו בחודש נובמבר 2015 ויש ברשותו הסדר פנסיוני קודם, יש להתחיל את הפקדות לפנסיה עבורו לפני סוף שנת המס ולבצע את הפקדות עד חודש ינואר 2016. עובד שהתחיל באותו המועד, אך אין ברשותו הסדר פנסיוני קודם, ניתן להמתין שישה חודשים בטרם מתחילים לבצע עבורו את ההפקדות לקרן הפנסיה.

בשנת 2015 עומדות ההפקדות לפנסיית חובה על 5.5 תגמולי עובד, 6% תגמולי מעסיק ו-6% הפקדה לפיצויים.

בשנה הבאה, 2016, לא יהיה שינוי בהפקדות במסגרת צו ההרחבה. באפשרות המעסיקים להפקיד את מלוא הפיצויים לקרן הפנסיה (8.33% מהשכר החודשי) וכך לא לצבור חוב וותק פיצויים בסיום העבודה.

הפקדות עבור בעלי שליטה

במסגרת תיקון 190 ניתן לבצע הפקדות לפנסיה לבעלי שליטה כפי שמבצעים הפקדות לכל שכיר אחר בעסק (למעט עבור רכיב הפיצויים). המשמעות היא שניתן להגדיל את ההפקדות לרכיב התגמולים עבור בעל השליטה ובכך להגדיל את החיסכון שלו לפנסיה ולהקטין את ההכנסה החייבת שלו בעסק.

הפקדה לפיצויים מוגבלת לתקרה, בשנת 2015 התקרה עומדת על 12,340 שקלים בשנה או בחישוב חודשי 1,028 שקלים בחודש.

לדוגמה, בעל שליטה עם שכר של 20,000 שקלים.

 • תשלום מעסיק לפיצויים - עד שכר 12,340 ש"ח.
 • תשלום מעסיק לתגמולים - עד שכר 20,000 ש"ח. 
 • תשלום עובד לתגמולים - עד שכר 20,000 ש"ח. 
 • תשלום מעסיק לא.כ.ע - עד שכר 20,000 ש"ח. 


באופציה זו – כל התשלומים מוכרים לחברה כהוצאה , אין שום שווי מס לעובד.

הפקדות שכיר בעל שליטה לקרן השתלמות

בעל השליטה זכאי להפקדה לקרן השתלמות ככל שכיר אחר בעסק אך החברה מוגבלת בתקרה שתוכר לצורך הוצאה מוכרת.

ההוצאה שתוכר כהוצאה מוכרת היא הפקדה של 4.5% מתקרה של 15,712 שקלים כאשר על השכיר להפקיד בנוסף הפקדה בשיעור של 1.5% מסכום זה.

באפשרות החברה כמובן להפקיד לבעל השליטה ככל שכיר אחר בעסק בשיעור של 7.5% ו-2.5%.

במקרה זה לא תיזקף ההפקדה לבעל העסק ולחברה לא תירשם הוצאה מוכרת (על הפער בין 7.5% ל-4.5%), אולם כאשר המס השולי של בעל השליטה גבוה יותר ממס החברות כדאי לשקול לבצע הפקדה זאת. בנוסף חשוב לזכור כי הפקדה לקרן השתלמות עד לתקרה של 15,712 ש"ח פטורה ממס רווחי הון בעת המשיכה.