דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מגדילים את ההפקדה לפנסיית חובה

מעסיקים: הגודל כן קובע! מגדילים את ההפקדה לפנסיית חובה!

בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי בין ההסתדרות לנציגי המעסיקים (פברואר 2016) להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק, פנסיית החובה בישראל תגדל. הפנסיה תעמוד לכל הפחות, על שיעור הפקדות כולל של 18.5% משכר העובד ולא 17.5% כפי שהיה עד כה. הגדלת שיעור ההפקדות תתבצע בשתי פעימות.

השינוי בהפקדות לחיסכון לפנסיה

רכיב הפקדות עובד

 • המצג כיום - 5.5%. 
 • יולי 2016 - 5.75%. 
 • ינואר 2017 - 6.0%. 


רכיב הפקדות מעסיק

 • המצג כיום - 6.0%.
 • יולי 2016 - 6.25%.
 • ינואר 2017 - 6.5%.  


רכיב פיצויים

 • המצג כיום - 6.0%.
 • יולי 2016 - 6.0%.
 • ינואר 2017 - 6.0%.   

החל מ-1.7.16:

 • תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל-6.25% משכר העובד.
 • הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל-5.75% משכר העובד.
 • תשלום המעסיק לרכיב פיצויים - לא יפחת מ-6% משכר העובד.

החל מ-1.1.17:

 • תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל- 6.5% משכר העובד
 • הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל- 6% משכר העובד
 • תשלום המעסיק לרכיב פיצויים - לא יפחת מ- 6% משכר העובד

מי זכאי ליהנות מהגדלת פנסיית החובה?

כלל העובדים השכירים במשק הזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכם פנסיית חובה, וכל מי שזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכמים אחרים ששיעור ההפקדה בהם נמוך מ-18.5% ונמוך מהתשלומים המפורטים בטבלה (לתגמולים ולפיצויים, בהתאמה).

הסכם הגדלת הפנסיה אינו רלוונטי למי שכבר חתום על פי ההסכמים החלים במקום עבודתו להפקדות בשיעור גבוה מ-18.5% שהתשלומים עבורו עולים על השיעורים המפורטים למעלה (לתגמולים ולפיצויים, בהתאמה).

מתי יש להתחיל לבטח עובד חדש בביטוח פנסיוני על פי ההסכם החדש?

ההסכם החדש לא קובע מתי צריך להתחיל ולבצע הפקדות לביטוח פנסיוני לעובד חדש, לכן ממשיכים לחול ללא שינוי התקנות הקיימות. על כל מעסיק לבדוק איזה הסכם חל במקום העבודה בו החל העובד את עבודתו ומהו המועד שנקבע באותו הסכם לתחילת הפקדות לפנסיה.

דוגמא: אם במקום העבודה חל הסכם פנסיית חובה, אותו עובד יהיה זכאי לתחילת הפקדות לאחר שהשלים 6 חודשי עבודה, אלא אם הוא הגיע עם ביטוח פנסיוני קודם. במקרה זה, הזכאות שלו לתחילת הפקדות היא מיום העבודה הראשון, כאשר ההפקדות מבוצעות לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת מס, המועד המוקדם מבין השניים, רטרואקטיבית, ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.

מה קורה לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים?

בשנת 2014 עלו אחוזי ההפקדה בפנסיית חובה והם עומדים כיום על 17.5% (5.5% הפקדות עובד, 6% הפקדות מעסיק, ו- 6% הפקדה לפיצויים). למרות השינוי באחוזי ההפקדה, עדיין ישנם עובדים רבים המבוטחים בביטוחי מנהלים וזוכים לשיעור הפקדות הבא:

 • הפקדות עובד 5%.
 • הפקדות מעסיק 5%.
 • הפקדות לרכיב הפיצויים 8.33%.
 • רכישת אבדן כושר עבודה על חשבון המעסיק.


ההסכם הקיבוצי החדש מבהיר את הסוגיה לגבי אופן הגדלת ההפקדות עבור עובדים הזוכים לשיעור הפקדות זה בביטוח המנהלים ובקרן הפנסיה.

מומחי מנורה מבטחים עונים לשאלות עובדים בעקבות ההסכם החדש:

אם אני מבוטח בביטוח מנהלים והמעסיק שלי לא היה חייב עד היום, לפי ההסכמים שחלים במקום העבודה, לבטח אותי בביטוח אובדן כושר עבודה, האם ההסכם החדש משנה מצב זה?

התשובה היא כן. ההסכם החדש מחייב את המעסיק שלך, שלא היה חייב עד היום, לרכוש לך, מעצם היותך מבוטח בביטוח מנהלים, ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרך. בנוסף, ההסכם החדש מחייב את המעסיק לשאת בכל עלותו, ובתנאי שהעלות הכוללת של המעסיק לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה יחד לא יעלו על 7.5% ושיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ-5%.

אם אני מבוטח בביטוח מנהלים ומפרישים עבורי היום: 5% מהשכר לרכיב תגמולי מעסיק, 5% מהשכר לרכיב תגמולי עובד, ו-8.33% לרכיב פיצויים, ומבטחים אותי בביטוח אובדן כושר עבודה שמבטיח 75% משכרי בעלות של 1.25%, האם גם אני זכאי להגדלת ההפרשות על פי ההסכם החדש?

התשובה היא כן. לפי ההסכם החדש תהיה זכאי להגדלת הפרשות המעסיק בפעימה השנייה, ב- 1/1/2017, במסגרתה הפרשות המעסיק לרכיב תגמולים עולות מ- 6.25% ל- 6.5% והפרשות/ניכוי העובד לרכיב תגמולים עולות מ- 5.75% ל- 6%.

היות והעלות הכוללת של המעסיק עבורך, לרכיב תגמולים וביטוח אובדן כושר עבודה יחד, עומד היום על 6.25% (5% תגמולי מעסיק + 1.25% אובדן כושר עבודה), והוא שווה לעלות הכוללת שמחויב מעסיק לשלם בפעימה הראשונה, ב-1/7/16 עבור רכיב התגמולים וביטוח אובדן כושר העבודה יחד - אינך זכאי בפעימה הראשונה (1/7/2016) להגדלת הפרשות המעסיק לרכיב תגמולים, אלא רק להגדלת התשלום/הניכוי שלך לרכיב תגמולים ל- 5.75%.

יחד עם זאת, בפעימה השנייה, ב-1/1/2017, העובד יהיה זכאי להגדלת הפרשות המעסיק לרכיב תגמולים. במסגרת פעימה זו, יידרש המעסיק להגדיל את ההפרשות לעובד לרכיב תגמולים בעלות של 0.25% ל- 6.5% ואתה תידרש להגדיל את תשלומי/ניכוי העובד לרכיב תגמולים גם כן ב-0.25% ל-6%.

יודגש, הפרשות המעסיק לרכיב פיצויים בשיעור של 8.33% צריכות להמשיך כסדרן ואסור שייגרעו, כך שההפרשות בגינך מיום 1/1/2017 יעמדו על: 6.5% - תשלום מעסיק לרכיב תגמולים, 6% תשלום/ניכוי העובד לרכיב תגמולים ו-8.33% תשלום המעסיק לרכיב פיצויים.

מהו השכר הקובע שבגינו חייבים לבצע לי את ההפרשות לפי ההסכם החדש?

השכר להפרשות פנסיוניות שמוגדר בהסכם החל עליך במקום עבודתך, ובכל מקרה לא פחות מהשכר המבוטח המתחייב לפי הסכם פנסיית חובה, השכר הממוצע במשק. אם למשל חל עליך הסכם הפנסיה בתעשייה, תהיה זכאי להגדלת ההפרשות על פי הסכם זה בגין השכר המבוטח שמוגדר בהסכם הפנסיה בתעשייה.

מה לגבי הפקדה לרכיב הפיצויים?

כיום מעסיקים המפקידים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין נדרשים להפקיד שיעור שונה לקרן הפנסיה ושיעור שונה לביטוח מנהלים. בעקבות החתימה על הסכם, ההסתדרות תפנה לשר הכלכלה שיפעל לשינוי "האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים " עד לכניסת ההסכם לתוקף בחודש יולי הקרוב.