דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

הוראות תקנות מס נוספות לגבי קיצבאות

הוראות תקנות מס נוספות לגבי קיצבאות

קיצבה מוכרת לאחר פטירה סעיף 9א(1)

(חל על מי שנפטר החל מ – 1.1.2013) סעיף זה נוסף ע"מ למנוע תכנון מס בהורשת כספים.

א. אם נפטר לפני שמשך קיצבה ואחר גיל 75, ייחשב כאילו היוון את קיצבתו ערב הפטירה.
דהיינו – אם היורשים / מוטבים ימשכו את הזכויות כקיצבה, הקיצבה תהיה פטורה ממס.אם יבקשו משיכה ח"פ יחולו כללי היוון קיצבאות, דהיינו ישולם רק מס רווחים נומינלים.

ב. אם נפטר לאחר שהחל לקבל קיצבה, ואם יש יתרת תשלומי קיצבה לשאירים / מוטבים הקיצבה תהיה פטורה ממס, ובהיוון היתרה, מס על הרווח היחסי.

קיצבת שאירים סעיף 9 (6 ו')

קיצבת שאירים שנובעת "מתשלומים פטורים" פטורה ממס ללא תיקרה.

קיצבת שאירים שאיננה "מתשלומים פטורים" המשולמת מקופת גמל לקיצבה, או פנסיה תקציבית, פטורה ממס עד תיקרת הקיצבה המזכה 8,480 ₪.

שאירים: בן/בת זוג, כולל ידוע/ידועה בציבור, ילדים עד גיל 21 או מי שלא מסוגל לפרנס את עצמו עקב ליקוי רפואי, או הורה של הנפטר שהיה סמוך על שולחנו.

קיצבה אחרת – סעיף 9 ב'

למשל קיצבה מתוכנית שאינה מוכרת כקופת גמל לקיצבה, או מי שמקבל קיצבה ואינו עונה על ההגדרה של שאירים (לפי סעיף קודם), כאן ינתן פטור של 35% מהקיצבה ללא תיקרה.

פריסת הפרשי קיצבה – סעיף 8 (ג')(1)

לדוגמא – כאשר ישנה תביעה לקבלת קיצבה האורכת שנים, (למשל תביעה לא.כ.ע), ובסיום התביעה יש גם תשלום ח"פ גבוה, ניתן לפרוס את הפרשי הקיצבה על פני 6 שנות מס.